Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Persuading Your Friend To Try New Dishes - Thuyết phục bạn của bạn thử những món ăn mớiA: Have you tried this one yet? It's very tasty.
B: Mm...... that looks good. What's inside it?
A: It's got eggplant, brocoli and cheese. Would you like to try?
B: Yes... mm ... delicious.
A: Have you had one of these yet? It's a kind of dumpling.
B: Mm, they're really good.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Anh đã dùng món ăn này bao giờ chưa ? Nó rất là ngon đấy .
B : À ... trông có vẻ ngon đấy . Cái gì ở trong nó vậy ?
A : Nó gồm cà tím , súp lơ và pho mát . Bạn có muốn thử nó không ?
B : Vâng ... ư ... nó rất thơm .
A : Bạn đã dùng loại nào như thế chưa ? Nó là một loại bánh bao đấy .
B : Ừm , nó thật sự ngon lắm .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 10575   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.