Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Ordering Food - Gọi thức ănA: Are you ready to order Sir?
B: Yes, I'd like the chicken, please.
A: The chicken. Certainly, Sir.
B: And one vegetable lasagne as well, please.
A: And vegetable lasagne. And to drink?
B: Have you got white wine?
A: We have. Would you like to see the wine list?
B: Just give us two glasses of house white, please.
A: Thank you, Sir.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Ngài đã sẵn sàng gọi món chưa , thưa ngài ?
B : Rồi , làm ơn cho tôi món gà .
A : Món gà . Sẽ có ngay , thưa ngài .
B : Và một rau sốt cà chua nhé .
A : Rau sốt cà chua . Và ngài sẽ uống gì ?
B : Các anh có rượu trắng không ?
A : Có . Ngài có muốn xem danh sách các loại rượu ?
B : Làm ơn lấy cho chúng tôi hai chai rượu trắng .
A : Xin cảm ơn ngài .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 12069   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.