Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Things do happen. - Chuyện đã xẩy ra đấy.Storyline: Gregory's roommate locked the door when he left for work. His roommate didn't realize that Gregory was still inside sleeping....

Gregory: I was locked in last night.
Carol: What do you mean "locked in"?
Gregory: Well, my roommate thought I was out, so when he left he locked the door from outside.
Carol: Then how did you get out?
Gregory: I called my neighbor and gave him the key from inside.
Carol: That's a funny story. I've never heard about anyone who got locked in rather than locked out.
Gregory: I know. But things do happen.

Bài dịch mang tính tham khảo

Dẫn chuyện: Bạn cùng phòng của Gregory đã khoá cửa khi anh ta đi làm. Anh chàng không nhận ra là Gregory vẫn còn đang ngủ ở bên trong.

Gregory : Tối qua tớ bị khoá trái.
Carol : Ý cậu khoá trái là sao?
Gregory : À, bạn cùng phòng của tớ nghĩ tớ đã ra ngoài nên khi đi,anh ta đã khoá cửa bên ngoài.
Carol : Rồi làm sao mà cậu ra được?
Gregory : Tớ gọi hàng xóm rồi đưa chìa khoá cho anh ta từ bên trong.
Carol : Buồn cười quá. Tớ chưa nghe chuyện người bị khoá trái như thế bao giờ.
Gregory : Tớ biết. Nhưng chuyện đã xẩy ra đấy.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8503   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.