Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I hope it's nothing serious. - Tôi hi vọng là không có gì nghiêm trọng.Alvin wishes he could go with his friend to the party, but something has come up. He apparently doesn't want to talk about it, while his friend hopes it's nothing serious.

April: Alvin, are you coming with us?
Alvin: I wish I could, but something unexpected has come up.
April: No wonder you look so concerned. I hope it's nothing serious.
Alvin: Well, it's just something personal.
April: OK. But if you need help, let me know.
Alvin: Sure. I will.

Bài dịch mang tính tham khảo

Alvin muốn anh ta có thể đến bữa tiệc cùng bạn mình, nhưng một điều gì đó đã xẩy ra. Anh ta có vẻ không muốn nói đến chuyện đó, trong khi ấy, bạn anh ta thì hi vọng là chẳng có gì nghiêm trọng.

April : Alvin cậu sẽ đi cùng bọn mình chứ?
Alvin : Mình muốn thế lắm nhưng vài thứ không mong đợi đã xẩy ra.
April : Không trách gì trông cậu có vẻ lo âu. Mình hi vọng là không có gì nghiêm trọng.
Alvin : À, chỉ vài chuyện cá nhân thôi.
April : Thôi được. Nhưng nếu cần gì thì hãy cho mình biết nhé.
Alvin : Chắc chắn mà. Mình sẽ làm thế.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8751   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.