Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


We could do it first thing in the morning. - Bọn mình sẽ làm nó trước tiên vào sáng ngày mai.Gail has been packing orders for a long time, but when it's time to get off work, she's still not finished....

Neal: How many orders do we still need to pack, Gail? We've been packing all day.
Gail: We still have to do about ten more.
Neal: Well, I'm really tired from packing all of the stuff all day. And it's about time to clock out.
Gail: I know. (Gail heaves a sigh.) Maybe we can finish it tomorrow.
Neal: Why not! These orders are not urgent. We could do it first thing tomorrow morning.
Gail: All right. Let's call it quits and go home.
Neal: See, great minds think alike!


Bài dịch mang tính tham khảo

Gail có một khoảng thời gian dài cho công việc gói hàng nhưng khi khi đã đến lúc phải kết thúc công việc thì cô ta vẫn chưa làm xong...

Neal : Có bao nhiêu đơn yêu cầu mà mình phải gói hàng, Gail? Bọn mình đã gói suốt ngày rồi.
Gail : Bọn mình vẫn phải gói khoảng hơn mười cái nữa.
Neal : Hừ, mình đã mệt mỏi với cái việc gói hàng suốt ngày này rồi. Mà chắc cũng đế giờ nghỉ rồi.
Gail : Mình biết.(Gail thở dài.) Có lẽ bọn mình sẽ làm nốt nó vào sáng mai.
Gail : Sao lại không chứ. Mấy cái đơn hàng này không phải loại khẩn cấp. Sáng ngày mai chúng ta sẽ làm nó trước tiên.
Neal : Được rồi. Bọn mình coi như xong việc rồi và về nhà thôi.
Neal : Hiểu rồi, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau !


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8823   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.