Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Let's call it a day, shall we? - Khi nào đó mình gọi điện cho nhau nhé?Elizabeth has worked with her colleague on a project for a long time and they feel a little tired....

Laurie: This was a very good meeting, Liz.
Elizabeth: I'm happy that we've finally cleared up some problems.
Laurie: I think we have. Is there anything else to discuss?
Elizabeth: No, that's all, I guess.
Laurie: Then, let's call it a day, shall we?
Elizabeth: All right. See you later, Alligator.
Laurie: After a while, Crocodile.

Bài dịch mang tính tham khảo

Elizabeth vừa cùng làm việc về 1 dự án với đồng nghiệp của mình trong 1 khoảng thời gian dài và giờ thì họ cảm thấy hơi mệt mỏi...

Laurie : Buổi họp này thật là bổ ích.
Elizabeth : Tôi mừng vì cuối cùng chúng ta cũng đã giải quyết được một số vấn đề.
Laurie : Đúng thế. Còn gì khác để thảo luận nữa không?
Elizabeth : Không, tất cả chỉ có vậy, tôi đoán thế.
Laurie : Thế thì lúc nào đó mình gọi điện cho nhau nhé?
Elizabeth : Ừ được. Gặp lại cô sau nhé cô bạn.
Laurie : Cô cũng vậy.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8644   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.