Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Why is life always rushie-rushie? - Tại sao cuộc sống luôn phải tất bật như vậy chứ?Storyline: Jodie urges her friend Frank to finish his dinner quickly, but Frank complains that he doesn't want to rush all the time. He says he just wants to enjoy life.

Jodie: Aren't you finished with your dinner yet? You're slow!
Frank: No, I'm not! I just wanna enjoy life and not have to rush all the time.
Jodie: But they're waiting for us.
Frank: Oh, that's right. I almost forgot. I'll be done in a second. Gee! Why is life always so rushie-rushie?

Bài dịch mang tính tham khảo

Dẫn chuyện: Jodie dục bạn của mình là Frank nhanh chóng hoàn thành bữa tối, nhưng Frank phàn nàn là anh ấy không muốn phải vội vã. Anh ấy nói anh ấy chỉ muốn thoái mái.

Jodie : Cậu chưa ăn xong à? Chậm chạp quá !
Frank : Chưa, tớ muốn thoải mái và không cần lúc nào cũng vội vàng.
Jodie : Nhưng họ đang đợi bọn mình.
Frank : Ôi, đúng rồi. Tớ quên mất. Tớ sẽ xong trong 2 giây nữa. Trời ! Sao cuộc sống cứ phải luôn tất bật như thế chứ?


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9313   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.