Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I'm up to my neck in work. - Công việc ngập đầu ngập cổ.Cathleen finds that her co-worker has worked for a long time at her desk and suggests they have a coffee break, but her co-worker seems reluctant, fearing she may not be able to finish her work before the deadline....

Cathleen: Let's take a coffee break, shall we?
Yolanda: I wish I could, but I can't.
Cathleen: What keeps you so busy? You've been sitting there for hours. You've got to walk around. You can't just stay on computer forever.
Yolanda: Well, I'm up to my neck in work. I've got to finish this report. Sarah needs it by noon. I don't want to be scolded if I can't finish my work by the deadline.
Cathleen: I understand that, but you'd feel better if you took a break, even for just a short while.

Bài dịch mang tính tham khảo

Cathleen nhận thấy người cộng sự của mình đã ngồi làm việc quá lâu bên bàn nên đã gợi ý cô ta nghỉ một lúc uống cà phê. Thế nhưng cô bạn có vẻ lưỡng lự vì sợ không thể hoàn thành công việc đúng hạn giao.

Cathleen: Nghỉ một chút uống cà phê chứ nhỉ?
Yolanda : Ước gì được thế, nhưng tôi không thể.
Cathleen: Gì mà cô phải bận rộn thế. Cô đã ngồi ba tiếng đồng hồ rồi đấy. Cô nên đi lại một chút. Không thể cứ mãi ngồi bên máy tính.
Yolanda : Ừ nhưng công việc đang ngập đầu ngập cổ. Tôi phải hoàn thành bản báo cáo này.Đến cuối buổi sáng nay Sarah cần có nó. Tôi chẳng muốn bị mắng nếu không làm xong trước thời hạn.
Cathleen: Tôi hiểu chứ, nhưng nghỉ một lúc thì cô sẽ camr thấy tốt hơn, dù chỉ một lát thôi cũng được.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9886   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.