Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Even my goose bumps have goose bumps. - Thậm chí tôi không cần phải nói ra.When Liz comes into Ted's office, she feels cold, because Ted has set the thermostat at 65 degrees....

Liz: Geez! Your room is like an ice-box!
Terri: No, it's not! It's just comfortable.
Liz: Yeah, if you're a penguin. Just look at me! Even my goose bumps have goose bumps!
Terri: Get outta here! I think you're exaggerating!
Liz: No, I'm not? Where's the thermostat?
Terri: By the door, on the wall.
Liz: No wonder I'm cold! This thing is set at 65?!
Terri: Like I said -- perfect!
Liz: If you live in Alaska. By the way, where's the shovel?
Terri: Why do you need a shovel?
Liz: So I can dig us out when it starts snowing in here.

Bài dịch mang tính tham khảo

Khi Liz bước vào văn phòng của Ted, cô cảm thấy lạnh bởi vì Ted để nhiệt độ là 65 độ(F)

Liz : Trời! Phòng anh như cái tủ ướp lạnh !
Terri: Không mà. Dễ chịu đấy chứ.
Liz : Phải, nếu anh là chim cánh cụt. Nhìn tôi này! Không cần tôi phải nói nữa!
Terri: Thôi nào, tôi nghĩ là cô đang cường điệu lên đấy chứ.
Liz : Không phải đâu. Cái điều hoà đâu nhỉ?
Terri: Trên tường, cạnh cửa sổ.
Liz : chẳng trách gì tôi lạnh. Nó đặt ở 65 độ.
Terri: Như tôi đã nói rồi-- thật phù hợp.
Liz : Nếu như anh sống ở Alaska. Tiện thể, cái xẻng ở đâu?
Terri: Cô cần nó làm gì?
Liz : Để tôi có thể xúc anh ra khỏi đây khi tuyết bắt đầu rơi.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8420   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.