Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Do you have an apartment available? - Bà còn sẵn căn hộ nào không?Blanca makes a phone call to an apartment complex inquiring about the rent....

Blanca : Hello. I'm calling about the apartment you advertised.
Manager : Yes. What kind of apartment are you interested in?
Blanca : I'm interested in a one-bedroom. Do you have any available?
Manager : Yes. I have one. When do you need it?
Blanca : Sometime around next week. What can you tell me about this apartment?
Manager : Well, it's a one-bedroom apartment. The monthly rent is $650, with a $300 security deposit. You pay electricity only. Gas and water is included. Both the heat and stove are gas. You'll be assigned a sheltered parking space at no extra charge. And...that's probably it.
Blanca : Sounds good. May I come over tomorrow to take a look?
Manager : Sure. What time would you like to come?
Blanca : How about 10 AM?
Manager : Good. May I have your name, please?
Blanca : My name is Blanca.
Manager : Blanca. I'll see you tomorrow.

Bài dịch mang tính tham khảo

Blanca gọi điện để hỏi về nhà cho thuê...

Blanca : Xin chào. Tôi gọi để hỏi về căn hộ mà bà quảng cáo.
Manager : Được. Cô quan tâm đến loại phòng nào?
Blanca: Tôi muốn loại có một phòng ngủ. Bà có sẵn phòng nào không?
Manager : Có.Tôi có một phòng. Khi nào cô cần nó?
Blanca : Lúc nào đó trong vòng tuần sau. Bà có thể cho tôi biết gì về căn hộ đó?
Manager : À, nó là căn hộ một phòng ngủ. Tiền thuê hàng tháng là 650 đô la, kèm 300 đô la tiền đặt cọc. Cô chỉ phải trả tiền điện. Phòng đã bao gồm tiền ga và tiền nước.Cả lò sưởi lẫn bếp lò đều dùng ga. Cô sẽ có chỗ đỗ xe tốt không cần phí. Và...Có lẽ là thế.
Blanca : Có vẻ tốt đấy. Ngày mai tôi có thể ghé qua xem thử được không?
Manager : Cô muốn lúc mấy giờ?
Blanca : Mười giờ sáng thì thế nào?
Manager : Được.Xin hãy cho tôi biết tên?
Blanca : Tên tôi là Blanca.
Manager : Blanca. Tôi sẽ gặp cô ngày mai.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8772   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.