Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


He moved out last weekend. - Anh ta đã chuyển đi tuần trước.Because the apartment where he lived was noisy, Patrick decided to move out....

Marci: Has Patrick moved out yet?
Karen: Yes. He moved out last weekend. He's now living in a very nice quiet neighbourhood.
Marci: I wonder if he's paying more for rent now.
Karen: I don't have the faintest idea. Even so, it's still worth it, isn't it?
Marci: You're right! I think he's probably very glad to leave that noisy apartment.
Karen: Yes, he is. I know that for sure.

Bài dịch mang tính tham khảo

Bởi vì căn hộ chỗ Patrick sống quá ồn ào nên anh ta quyết định chuyển đi...

Marci: Parick đã chuyển đi chưa?
Karen: Rồi. Anh ta chuyển đi tuần trước. Anh ta đang sống một khu yên tĩnh.
Marci: Không biết bây giờ anh ấy có phải trả thêm tiền thuê không nhỉ?
Karen: Tôi không biết. Mà nếu có thế thì cũng đáng đúng không?
Marci: Cậu nói đúng ! Tớ nghĩ anh ta có lẽ rất vui vì đã thoát khỏi được căn hộ ồn ào đó.
Karen: Đúng thế. Chắc chắn là vậy.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8884   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.