Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


My water faucet is dripping badly now. - Vòi nước của tớ bây giờ đang bị nhỏ giọt kinh khủng.Heather's apartment must be very old. Soon after she moves in, she finds that the water faucet is dripping badly all the time.

Heather: Gosh! The water faucet is dripping badly again!
Darlean: You're going to have a humongous bill!
Heather: I know. I've got to get it fixed as soon as possible.
Darlean: Don't you want to get it fixed now?
Heather: I wish I could, but I've got to go now. I have an appointment in twenty minutes.
Darlean: Well, if you need anything, just let me know.
Heather: Oh, by the way, can you give me a ride? My car is still in the shop.
Darlean: You sure are having bad luck these days.

Bài dịch mang tính tham khảo

Căn họ của Heather phải đã rất cũ. Ngay sau khi chuyển về, cô ấy phát hiện ra vòi nước lúc nào cungxnhor giọt đến là tệ.

Heather : Chúa ơi! Vòi nước lại nhỏ giọt thật kinh khủng !
Darlean : Cậu sẽ có một cái hoá đơn khổng lồ đấy !
Heather : Tớ biết. Tớ phải kêu người sưa càng nhanh càng tốt.
Darlean : Cậu không muốn sửa nó bây giờ sao?
Heather : Tớ ước gì đwợc thế, nhưng tớ phải đi bây giờ. Tớ có một cuộc hẹn trong hai mươi phút nữa.
Darlean : À, thế nếu cần gì thì cứ cho tớ biết
Heather : A, tiện thể, cho tớ đi nhờ nhé? Ô tô của tớ vẫn còn đang sửa.
Darlean : Cậu mấy ngày nxeorchắc đang gặp xui xẻo.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8854   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.