Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


My kitchen sink is clogged! - Bồn nước của nhà bếp bị tắc !The kitchen sink and the bathtub in Victoria's apartment are clogged. She calls Margaret, the apartment manager for help, but Margaret doesn't seem to care....

Victoria: Hello, is Margaret there?
Margaret: This is she.
Victoria: Hello, Margaret, this is the tenant of Apartment 10. I guess my kitchen sink is clogged up again, and so is the bathtub.
Margaret: Alright, I'll send someone over tomorrow.
Victoria: Uhm, I'd really appreciate it if you would send someone to fix it today. It's really a bother! I can't cook, or take a shower.
Margaret: Fine, I'll be up in a few minutes.
Victoria: Thanks. I appreciate it.

Bài dịch mang tính tham khảo

Bồn nước nhà bếp và bồn tắm ở căn hộ của Victoria bị tắc. Cô gọi cho Margaret, người quản lí nhà, yêu cầu giúp đỡ, nhưng Margaret dường như không quan tâm...


Victoria : Xin chao, bà Margaret phải không?
Marrgaret: Phải rồi,
Victoria : Xin chào bà Margaret, tôi thuê căn hộ số mười. Tôi đoán là bồn nước lại bị hỏng. Và bồn tắm cũng thế.
Margaret : Được rồi, Mai tôi sẽ cho người qua đó.
Victoria : Tôi thực sự rất cảm ơn nêu bà cho người đến vào hôm nay. Nó thật phiền phức. Tôi không thể nấu ăn cũng như tắm rửa.
Margaret : Thôi được, chỉ trong vài phút nữa.
Victoria : Cảm ơn bà. Tôi rất cảm kích về điều đó


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9243   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.