Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Don't you have air-conditioning in your apartment? - Phòng cậu không có máy điều hoà nhiệt độ à ?Alice's apartment is very hot in summer because her apartment does not have air-conditioning. Do you know how she deals with the heat?

Tracey: Don't you have air-conditioning in your apartment? It's sweltering here!
Alice: Well, there's air-conditioning. Did you see that window air-conditioner there? The problem is that the window unit is not powerful enough.
Tracey: I guess not, huh.
Alice: Well, I'm going to move out anyway. The new apartment has central air-conditioning.
Tracey: You should've moved out long, long ago.
Alice: Well, I had to wait until the lease expired. So....
Tracey: So how can you stand the heat?
Alice: Well, I open the windows and...and I've got an electric fan here. It helps a little.

Bài dịch mang tính tham khảo

Phòng của Alice rất nóng vào mùa hè bởi vì phòng không có máy điều hoà nhiệt độ. Bạn có biết cô ấy đã đối mặt với cái nóng như thế nào không?

Tracey : Phòng cậu không có máy điều hoà sao? Ở đây nóng quá.
Alice : À, có đấy. Cậu có nhìn thấy cái cửa thông gió ở kia không? Vấn đề là cái hệ thống cửa không còn hoạt động nữa.
Tracey : Không phải thế chứ hả?
Alice : Mình sẽ chuyển đi bằng bất kì giá nào. Căn hộ mới có một cái điều hoà chính.
Tracey : Nhẽ ra cậu phải chuyển đi từ rất lâu rồi.
Alice : Ừ mình phải đợi cho đến khi hợp đồng hết hạn. Thế nên...
Tracey : Làm thế nào mà cậu có thể chịu đựng được chứ?
Alice : Để mình mở cửa sổ và mình có một cái quạt điện ở đây. Nó sẽ có ích chút ít.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9631   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.