Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


This parka has gone out this year. - Loại áo paca đó đã lỗi lốt năm nay rồi.
Connie: Look at this catalog, John. The ski parka is on sale.
John: What's on your mind? You have one already.
Connie: But I bought it a long time ago.
John: Yeah right! One year is long!?
Connie: You don't understand! This was last year's style.
John: I think it still looks perfect even though it has gone out this year.
Connie: That's because you're not a woman.

Bài dịch mang tính tham khảo

Connie : Xem quyển catalog này này, John. Người ta đang bán loại áo paca này.
John : Em đang nghĩ cái gì thế hả? Em đã có một cái rồi cơ mà.
Connie : Nhưng em mua nó lâu rồi.
John : Ồ phải ! Một năm mà lâu !?
Connie : Anh chẳng hiểu gì cả ! Cái áo đó đã là mốt của năm ngoái.
John : Theo anh thì nó trông vẫn hoàn hảo dù đã lỗi mốt.
Connie : Đó là bởi vì anh không phải là phụ nữ.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 9283   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.