Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Món ăn 2
Bánh 2


 
Steamed_Rice_Cakes.jpg
Steamed Rice Cakes
Vietnamese_Honey_Comb_Cake.jpg
Vietnamese Honey Comb Cake
Coconut_Custard_Paus.jpg
Coconut Custard Paus
Swiss_Roll.jpg
Swiss Roll
 
Mountain_Fuji_Cake.jpg
Mountain Fuji Cake
Theochew_Pia_Pastry.jpg
Theochew Pia Pastry
Cream_Puffs.jpg
Cream Puffs
Honeycomb_Sponge_Cakes.jpg
Honeycomb Sponge Cakes
 
Steamed_Banana_Cake_with_Coconut_Milk.jpg
Steamed Banana Cake with Coconut Milk
Baked_Banana_Bread_Pudding.jpg
Baked Banana Bread Pudding
Rice_Flake_Cakes.jpg
Rice Flake Cakes
Steamed_Tapioca_Layered_Cake.jpg
Steamed Tapioca Layered Cake
 
Vietnamese_Ping_Pei_Mooncakes.jpg
Vietnamese Ping Pei Mooncakes
Caramel_Flan.jpg
Caramel Flan
Ping_Pei_Rolls.jpg
Ping Pei Rolls
Liver_Cake.jpg
Liver Cake
 
Vietnamese_Almond.jpg
Vietnamese Almond
Chinese_Almond_Cookies.jpg
Chinese Almond Cookies
Lotus_Pastries.jpg
Lotus Pastries
Mung_Bean_Puffs.jpg
Mung Bean Puffs
 
Print_Cakes.jpg
Print Cakes
Yeast_Cookies.jpg
Yeast Cookies
Mango_and_Cream_Cheese_Bun.jpg
Mango and Cream Cheese Bun
Husband_and_Wife_Cakes.jpg
Husband and Wife Cakes
 
Vietnamese_Doughnuts.jpg
Vietnamese Doughnuts
Co_Ngu_Shrimp_Cakes.jpg
Co Ngu Shrimp Cakes
Wife_Pastries.jpg
Wife Pastries

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.