Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Món ăn 2
Bánh


 
Bak_Chang_Dumplings.jpg
Bak Chang Dumplings
Baked_Char_Siu_Paus.jpg
Baked Char Siu Paus
Steamed_Savory_Rice_Cakes.jpg
Steamed Savory Rice Cakes
Savory_Rice_Rolls.jpg
Savory Rice Rolls
 
Vietnamese_Crepes.jpg
Vietnamese Crepes
Rose_Dumplings.jpg
Rose Dumplings
Dimsum_Taro_Puffs.jpg
Dimsum Taro Puffs
Steamed_Baguettes.jpg
Steamed Baguettes
 
Fried_Baguettes.jpg
Fried Baguettes
Shrimp_Crackers.jpg
Shrimp Crackers
Naked_Savory_Rice_Balls.jpg
Naked Savory Rice Balls
Lye_Water_Dumplings.jpg
Lye Water Dumplings
 
Chewy_Butter_Cookies.jpg
Chewy Butter Cookies
Hollow_Doughnuts.jpg
Hollow Doughnuts
Ancestor_Cakes.jpg
Ancestor Cakes
Vietnamese_Love_Letters.jpg
Vietnamese Love Letters
 
Fried_Glutinous_Rice_Balls.jpg
Fried Glutinous Rice Balls
Husband_Killers.jpg
Husband Killers
Steamed_Cup_Cakes.jpg
Steamed Cup Cakes
Sweet_Potato_Fatt_Koh.jpg
Sweet Potato Fatt Koh

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.