Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Nguyên liệu, gia vị
Gia vị 1


 
A_clove_of_garlic.jpg
A clove of garlic
Agar-Agar.jpg
Agar-Agar
Allspice.jpg
Allspice
Aloe_vera.jpg
Aloe vera
 
Anchovy_paste.jpg
Anchovy paste
Anise_star.jpg
Anise star
Baking_powder.jpg
Baking powder
Baking_soda.jpg
Baking soda
 
Bay_Leaves.jpg
Bay Leaves
Rock_sugar.jpg
Rock sugar
Monosodium_Glutamate.jpg
Monosodium Glutamate
Cinnamon_powder.jpg
Cinnamon powder
 
Vanilla_Powder.jpg
Vanilla Powder
Broth.jpg
Broth
Brown_sugar.jpg
Brown sugar
Caramel.jpg
Caramel

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.