Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Asian Herbs 2 - Rau thơm


 
herb.jpg
herb
cardoon.jpg
cardoon
Chinese_celery.jpg
Chinese celery
yau_choy.jpg
yau choy
 
celtuce.jpg
celtuce
Chinese_spinach.jpg
Chinese spinach
chrysanthemum_leaves.jpg
chrysanthemum leaves
nettles.jpg
nettles
 
sorrel.jpg
sorrel
bai-toey.jpg
bai-toey
betel_leaf.jpg
betel leaf
Indonesian_bay_leaf.jpg
Indonesian bay leaf
 
la-lot_leaf.jpg
la-lot leaf
lemongrass.jpg
lemongrass
sesame_leaf.jpg
sesame leaf
yellow_Chinese_chives.jpg
yellow Chinese chives

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.