Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Root vegetables - Củ thực vật


 
black_radish.jpg
black radish
burdock.jpg
burdock
celeriac.jpg
celeriac
daikon.jpg
daikon
 
horseradish.jpg
horseradish
lotus_root.jpg
lotus root
parsley_root.jpg
parsley root
parsnip.jpg
parsnip
 
rutabaga.jpg
rutabaga
salsify.jpg
salsify
fingerroot.jpg
fingerroot
galangal.jpg
galangal
 
ginger_root.jpg
ginger root
green_ginger.jpg
green ginger
miyoga.jpg
miyoga
turmeric.jpg
turmeric

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.