Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Tubers - Củ


 
potato.jpg
potato
yam.jpg
yam
radish.jpg
radish
onion.jpg
onion
 
beet.jpg
beet
turnip.jpg
turnip
arrowroot.jpg
arrowroot
cassava.jpg
cassava
 
Jerusalem_artichoke.jpg
Jerusalem artichoke
jicama.jpg
jicama
malanga.jpg
malanga
potatoes.jpg
potatoes
 
sweet_potato.jpg
sweet potato
taro.jpg
taro
water_chestnut.jpg
water chestnut
fennel.jpg
fennel

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.