Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Fruits 5 - Trái cây


 
grapes.jpg
grapes
coconut.jpg
coconut
mango.jpg
mango
papaya.jpg
papaya
 
blackberries.jpg
blackberries
blueberries.jpg
blueberries
strawberry.jpg
strawberry
raspberries.jpg
raspberries
 
cashew.jpg
cashew
hazelnut.jpg
hazelnut
chestnut.jpg
chestnut
avocado.jpg
avocado
 
plum.jpg
plum
peach.jpg
peach
acorn.jpg
acorn
melon.jpg
melon

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.