Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Farm - Nông trại, rau, trái cây
Farming and Ranching - Người và đồ làm nông


 
barn.jpg
barn
pasture.jpg
pasture
farmer.jpg
farmer
barnyard.jpg
barnyard
 
fence.jpg
fence
sheep.jpg
sheep
livestock.jpg
livestock
pitchfork.jpg
pitchfork
 
tractor.jpg
tractor
combine.jpg
combine
scarecrow.jpg
scarecrow
cowboy.jpg
cowboy
 
cowgirl.jpg
cowgirl
horses.jpg
horses
corral.jpg
corral
trough.jpg
trough
 
watering_can.jpg
watering can
farm.jpg
farm
horseshoe.jpg
horseshoe
silo.jpg
silo

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.