Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Clothes, Jewelry - Quần áo, nữ trang
Everyday Clothes - Quần áo mặc hàng ngày


 
lapel.jpg
lapel
blazer.jpg
blazer
slacks.jpg
slacks
sweatshirt.jpg
sweatshirt
 
sweatpants.jpg
sweatpants
tank_top.jpg
tank top
shorts.jpg
shorts
dress.jpg
dress
 
cardigan.jpg
cardigan
pants.jpg
pants
T-shirt.jpg
T-shirt
jacket.jpg
jacket
 
blouse.jpg
blouse
skirt.jpg
skirt
vest.jpg
vest
shirt.jpg
shirt

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.