Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#330: Shake ups and Shake downsBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ English American Style số 330 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang phụ trách.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ có từ Shake, đánh vần là S-H-A-K-E nghĩa là rung chuyển, hay lay động. Xin mời chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.

Sure ! The first idiom is Shake Up, Shake Up.

TEXT: (TRANG): Shake Up có hai nghĩa chính. Thứ nhất, nó dùng để chỉ một sự thay đổi lớn và có chủ ý trong một công ty, một cơ quan chính phủ, hay một tổ chức như trường học hay công đoàn. Sự thay đổi này thường có liên quan đến việc thay đổi nhân sự, hay sa thải nhân viên để chọn người khác, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: ( PAULINE): When the president appointed a new White House chief of staff, everybody expected a big shake-up, and that a lot of heads will roll. But so far nobody important has been fired.

TEXT : ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Khi tổng thống bổ nhiệm một chánh văn phòng tòa Bạch ốc, thì mọi người trù liệu là sẽ có một sự thay đổi nhân sự lớn, và rằng nhiều người sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có ai quan trọng bị mất việc.

Những từ mới mà ta cần biết là: To Appoint đánh vần là A-P-P-O-I-N-T là bổ nhiệm hay chỉ định một người vào một chức vụ nào đó, White House , W-H-I-T-E và H-O-U-S-E là nhà trắng hay Tòa Bạch Ốc, Chief of Staff đánh vần là C-H-I-E-F và S-T-A-F-F là chánh văn phòng phủ tổng thống, và To Roll , R-O-L-L nghĩa là lăn hay rơi xuống đất. Và bây giờ xin chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE): When the president appointed a new white house chief of staff, everybody expected a big shake-up, and that a lot of heads will roll. But so far nobody important has been fired.

TEXT: ( TRANG): Shake –Up còn có một nghĩa thứ hai là làm cho sợ hãi hay tức giận, như quý vị nghe trong thí dụ thứ hai sau đây.

VOICE: ( PAULINE): The part of town where I live has always been so safe and quiet. But last week the murder of a man out walking his dog at night has shaken up everybody in the whole neighborhood.

TEXT: ( TRANG): Chị Pauline nói: Khu phố nơi tôi sống từ trước tới giờ vẫn an toàn và yên tĩnh. Nhưng tuần trước, vụ ám sát một người đàn ông dắt chó đi chơi ban đêm đã làm cho mọi người trong khu phố này sợ hãi.

Những từ mới đáng chú ý là: Safe, S-A-F-E là an toàn, Quiet đánh vần là Q-U-I-E-T là yên ổn, yên lặng, Murder M-U-R-D-E-R là vụ ám sát hay giết người, và neighborhood, N-E-I-G-H-B-O-R-H-O-O-D là hàng xóm láng giềng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE): The part of town where I live has always been so safe and quiet. But last week the murder of a man out walking his dog at night has shaken up everybody in the whole neighborhood.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE :(PAULINE): The second idiom is “Shake-Down“, “Shake-Down”.

TEXT: (TRANG): Nghĩa đầu tiên của Shake-down là tống tiền bằng cách dọa dẫm người khác là sẽ ám hại gia đình hay công việc làm ăn của họ. Xin chị Pauline đọc thí dụ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): This gang tried to shake down the shopkeeper for $500 dollars a month with threats to set fire to his store. But two cops hiding in back came out with guns drawn and hauled them off to jail.

TEXT :(TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Băng đảng này tìm cách tống tiền người chủ tiệm và đòi 500 đôla mỗi tháng, và dọa sẽ đốt tiệm của ông nếu ông không tuân lệnh. Tuy nhiên hai viên cảnh sát núp đằng sau đã xông lên, rút súng ra và bắt băng đảng này đưa vào tù.

Những từ mới đáng chú ý là: Gang đánh vần là G-A-N-G nghĩa là băng đảng, Threat , T-H-R-E-A-T là dọa nạt, và Jail đánh vần là J-A-I-L là nhà tù. Và bây giờ xin chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): This gang tried to shake down the shopkeeper for $500 dollars a month with threats to set fire to his store. But two cops hiding in back came out with guns drawn and hauled them off to jail.

TEXT: (TRANG): Shake down còn có một nghĩa thứ nhì quan trọng nữa. Đó là thử nghiệm một máy móc mới để xem có trục trặc gì không, và huấn luyện người để chạy máy này. Thành ngữ này thoạt đầu được hải quân Mỹ dùng khi họ hạ thủy một chiếc tàu mới để thử nghiệm xem có gì lỏng lẻo hay trục trặc cần được điều chỉnh hay không. Thành ngữ này giờ đây được dùng cho bất cứ một lọai máy móc hay dụng cụ mới nào, như một máy bay, một xe ôtô, một hệ thống vi tính , như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE): Two test pilots and some aircraft engineers are flying that new Eagle -333 plane to Hawaii on a shake-down flight. If everything is O.K, it will be put into regular passenger service.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Hai phi công lái máy bay thử nghiệm và một vài kỹ sư máy bay đang lái chiếc Eagle- 333 đi Hawaii để xem có gì trục trặc hay không. Nếu mọi việc êm đẹp thì chiếc máy bay này sẽ được dùng để chở hành khách.

Ta thấy từ Test Pilot đánh vần là T-E-S-T và P-I-L-O-T là phi công chuyên lái thử nghiệm những loại máy bay mới , engineer, đánh vần là E-N-G-I-N-E-E-R là kỹ sư, và Passenger, P-A-S-S-E-N-G-E-R là hành khách. Và bây giờ xin mời chị Pauline đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Two test pilots and some aircraft engineers are flying that new Eagle -333 plane to Hawaii on a shake-down flight. If everything is O.K, it will be put into regular passenger service.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới . Một là To Shake Up nghĩa là thay đổi nhân sự hay làm cho ai sợ hãi, và hai là To Shake Down là tống tiền hay chạy thử một máy mới nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 6006   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.