Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#319: Button Your Lip, On The ButtonBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả.  Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới có từ Button, đánh vần là B-U-T-T-O-N, nghĩa là cái cúc áo hay khuy áo.  Button còn được dùng như một động từ, To Button, nghĩa là cài nút lại hay đóng lại. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE):  The first idiom is “Button Your Lip”, “Button Your Lip”.

TEXT: (TRANG):  “Button Your Lip”, có một từ mới là Lip, L-I-P là cái môi.  Vì thế  “Button Your Lip” nghĩa đen là đóng môi lại, tức là im thin thít , đừng nói gì hết.  Trong thí dụ thứ nhất sau đây một nhân viên đã tìm cách cảnh báo ông xếp là ông ấy sắp làm lỗi, và ông xếp tỏ ra không hài lòng về chuyện này.

VOICE: (PAULINE):  The boss tells me if I want to keep working here I’d better button my lip about his plan to promote this  accountant.  But I’m afraid he’d risk his own career because you can’t trust that guy.  So I don’t know what I should do.

TEXT: (TRANG):  Nhân viên này nói: Ông xếp tôi nói với tôi rằng nếu tôi muốn  tiếp tục làm việc ở đây thì  tôi nên im miệng về dự định của ông ấy là thăng chức cho kế toán viên trong sở.  Tuy nhiên tôi e rằng ông xếp sẽ làm hại chính  chức vị của ông ta bởi vì kế toán viên này là người không đáng tin cậy. Vì thế tôi không biết nên làm gì bây giờ.

Chỉ có hai từ mới mà quý vị cần chú ý.  To Promote đánh vần là P-R-O-M-O-T-E là thăng chức, và To trust đánh vần là T-R-U-S-T nghĩa là tin cậy.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  The boss tells me if I want to keep working here I’d better button my lip about his plan to promote this  accountant.  But I’m afraid he’d risk his own career because you can’t trust that guy.  So I don’t know what I should do.

TEXT: (TRANG):  Trong thí dụ thứ hai tiếp theo đây, chúng ta nghe chị Pauline đưa ra lời  khuyên nhân viên vừa than phiền như sau:

VOICE: (PAULINE):  The smartest idea might be to button up your lip like the boss says. You have everything now, a happy family and a good job.  Don’t bother with problems at work.  Enjoy your life outside the office.

TEXT: (TRANG):  Chị Pauline nói:  Ý kiến hay nhất có lẽ là im miệng như ông xếp của anh nói.  Anh có đủ mọi thứ vào lúc này, một gia đình hạnh phúc và một việc làm tốt.  Anh  đừng nên bận tâm với những vấn đề ở sở.  Hãy vui hưởng cuộc sống  ở bên ngoài sở làm.

Ta thấy từ Smartest, S-M-A-R-T-E-S-T nghĩa là  khôn ngoan nhất, hay nhất, và Bother đánh vần là B-O-T-H-E-R nghĩa là làm phiền, bận tâm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  The smartest idea might be to button up your lip like the boss says. You have everything now, a happy family and a good job.  Don’t bother with problems at work.  Enjoy your life outside the office.

TEXT: (TRANG):  Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE):  The second idiom is “On The Button”, “On The Button”.

TEXT: (TRANG): “On the Button”, nghĩa đen là đúng ngay trên khuy áo, và  nghĩa bóng là đúng phóc, y như dự đóan.  Mời quý vị nghe thí dụ thứ nhất về  một buổi đá bóng.

VOICE: (PAULINE):  When my friend Dick predicted that the local soccer team would win by two goals, he was right on the button even if the team didn’t score  their last goal until the game was almost  over.

VOICE: (PAULINE):  Chị Pauline nói: Khi Dick anh bạn tôi tiên đoán rằng đội bóng đá ở địa phương sẽ ghi hai bàn thắng, anh đã đúng phóc tuy rằng mãi cho đến khi gần hết trận đấu đội này mới ghi bàn thắng cuối cùng.

Ta thấy từ To Predict, P-R-E-D-I-C-T là tiên đoán , và Goal  đánh vần là G-O-A-L nghĩa là bàn thắng.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): When my friend Dick predicted that the local soccer team would win by two goals, he was right on the button even if the team didn’t score  their last goal until the game was almost over.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, chị  Pauline lấy làm khâm phục trước những vụ tiên đoán thời tiết rất chính xác của Cơ quan khí tượng Hoa kỳ.

VOICE: (PAULINE): With all its new technologyweather forecasting is certainly more accurate than it used to be.  For example in the last five days  the weather service has been right on the button predicting record high temperatures and evening showers on the east  coast of the U.S.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau:  Với  công nghệ hiện đại, ngành tiên đoán thời tiết  ngày nay chắc chắn chính xác hơn trước kia. Chẳng hạn như trong năm ngày vừa qua cơ quan tiên đoán thời tiết đã đoán rất đúng về nhiệt độ cao kỷ lục và có mưa rào vào buổi chiều tối trên bờ biển miền Đông nước Mỹ.

Những từ mới đáng chú ý là: Forecasting, đánh vần là F-O-R-E-C-A-S-T-I-N-G nghĩa là tiên đoán, Accurate, A-C-C-U-R-A-T-E là chính xác, và Shower đánh vần là S-H-O-W-E -R là mưa rào.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): With all its new technology weather forecasting is certainly more accurate than it used to  be.  For example  in the last five days  the weather service has been right on the button predicting record high temperatures and evening showers on the east  coast of the U.S.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.  Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ Button.  Một là Button Your Lip là giữ im lặng, và hai là On The Button là đúng phóc, hay rất chính xác.  Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 4734   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.