Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#316: Scrape the bottom of the barrel, Have someone over a barrel, Give someone both barrelsBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Barrel, đánh vần là  B-A-R-R-E-L, nghĩa là cái thùng, được dùng để đựng nhiều thứ chẳng hạn như đường, rượu chát hay whiskey. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Scrape The Bottom of The Barrel”, “Scrape The Bottom of The Barrel”.

TEXT: (TRANG): “Scrape The Bottom of The Barrel” có một từ mới là To Scrape , S-C-R-A-P-E nghĩa là vét hay nạo. Thành ngữ này nghĩa đen là vét đáy thùng. Khi phải vét đáy thùng thì chắc chắn quý vị chỉ tìm được một vật hay một điều gì không có giá trị gì nhiều, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE): Our boss is cheap and won’t pay the standard wage for help in our office. So we have to scrape the bottom of the barrel and end up hiring secretaries who can’t type or spell.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Ông xếp của chúng tôi rất keo kiệt, và không chịu trả lương căn bản để mướn nguời làm việc trong văn phòng. Vì thế chúng tôi phải tìm người kém nhất và cuối cùng mướn những người thư ký không biết đánh máy mà cũng không biết đánh vần.

Những từ mới mà ta cần biết là: Boss đánh vần là B-O-S-S nghĩa là ông xếp hay ông chủ, Standard, S-T-A-N-D-A-R-D, là tiêu chuẩn,Type, T-Y-P-E nghĩa là đánh máy, và Spell, S-P-E-L-L nghĩa là đánh vần. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Our boss is cheap and won’t pay the standard wage for help in our office. So we have to scrape the bottom of the barrel and end up hiring secretaries who can’t type or spell.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Have Someone Over A Barrel”, “Have Someone Over A Barrel”

TEXT: (TRANG): Have Someone Over A Barrel nghĩa đen là đăït một nguời nào đó lên trên một cái thùng, và nghĩa bóng là đặt người đó vào một hoàn cảnh khó khăn, không có lối thoát. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một sinh viên than phiền về cha mình.

VOICE: (PAULINE): I really don’t want to work during summer vacation. I’d rather loaf around the house and take it easy. But dad has me over a barrel: If I don’t take a job he won’t pay my tuition to go to college.

TEXT: (TRANG): Sinh viên này nói: Tôi thực sự không muốn làm việc trong lúc nghỉ hè. Tôi chỉ muốn rong chơi ở nhà và nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng ông bố tôi đặt tôi vào một tình thế khó xử: nếu tôi không kiếm việc làm thì bố tôi sẽ không trả tiền học phí để tôi đi học đại học.

Những từ mới mà ta cần biết là: To Loaf đánh vần là L-O-A-F nghĩa là rong chơi , và Tuition, T-U-I-T-I-O-N nghĩa là học phí. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I really don’t want to work during summer vacation. I’d rather loaf around the house and take it easy. But dad has me over a barrel: If I don’t take a job he won’t pay my tuition to go to college.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “To Give Someone Both Barrels”, “To Give Someone Both Barrels”.

TEXT: (TRANG): Từ Barrel trong thành ngữ “To Give Some Both Barrels” ở đây không có nghĩa là cái thùng, mà là cái nòng súng của loại súng mà người Mỹ dùng để đi săn bắn. Khi bắn loại súng hai nòng này, các viên đạn bay tủa ra, và nguy hiểm hơn loại súng có một nòng. Vì thế người Mỹ dùng thành ngữ này khi họ muốn trách mắng hay chỉ trích gay gắt một người nào. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một cô vừa sửa xong chiếc xe hơi bị hỏng máy.

VOICE: (PAULINE): I only got a block from the garage when my car broke down again. I was so mad I went back to the mechanic and gave him both barrels. I made him agree to fix the trouble for free.

TEXT: (TRANG): Cô này nói: Tôi vừa đi khỏi một khu phố từ chỗ đậu xe thì chiếc xe của tôi lại ngưng chạy. Tôi giận quá nên quay trở lại chỗ người thợ sửa xe và trách móc ông ấy và buộc ông ấy phải sửa xe lần này không tính tiền.

Những từ mới cần biết là: Block đánh vần là B-L-O-C-K nghĩa là khu phố , Broke Down, động từ là To Break Down , B-R-E-A-K và D-O-W-N nghĩa là bị hỏng, Mechanic đánh vần là M-E-C-H-A-N-I-C là người thợ máy, và To Fix đánh vần là F-I-X nghĩa là sửa chữa. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I only got a block from the garage when my car broke down again. I was so mad I went back to the mechanic and gave him both barrels. I made him agree to fix the trouble for free.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới có từ Barrel. Một là Scrape The Bottom of the Barrel nghĩa là vét đáy thùng, tức là chỉ chọn được cái gì tệ nhất, hai là Have Someone Over The Barrel nghĩa là đặt một người vào một tình thế khó khăn, và ba là Give Someone Both Barrels nghĩa là trách mắng kịch liệt một người nào. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 5156   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.