Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#294: Wet Blanket, Security blanket, Blanket drillBấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả.  Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Blanket, đánh vần là B-L-A-N-K-E-T, Blanket. nghĩa là cái chăn hay cái mền.  Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE):  The first idiom is “Wet Blanket” , “Wet Blanket”.

TEXT: (TRANG):  Wet Blanket nghĩa đen là một cái chăn ướt .  Người Mỹ thường dùng một cái chăn ướt để dập tắt một đám cháy.  Vì thế họ dùng thành ngữ này để chỉ một người ủ rũ buồn rầu, chuyên làm người khác mất vui.  Trong thí dụ sau đây, chị Pauline đang phân vân không biết có nên mời một người như thế đến dự một buổi tiệc sinh nhật hay không.

VOICE (PAULINE): I can’t decide whether I should invite my boyfriend’s sister Mary to my party for him.   All all, she is  his sister.  But  she is such a wet blanket I’m afraid she’ll spoil it for all my other guests.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Tôi không biết có nên mời em gái của  bạn trai tôi là Mary đến dự buổi lễ sinh nhật mà tôi tổ chức cho anh ấy hay không.  Nói cho cùng thì  Mary là em gái anh ấy. Nhưng cô ấy  là một con người hay ủ rũ buồn rầu nên tôi sợ là cô ấy sẽ làm cho tất cả những người khách khác của tôi bị mất vui.

Ta thấy động từ Decide, đánh vần là D-E-C-I-D-E nghĩa là quyết định ,  Spoil, S-P-O-I-L nghĩa là làm hỏng, và Guest  đánh vần là G-U-E-S-T nghĩa là nguời khách.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE (PAULINE):  I can’t decide whether I should invite my boyfriend’s sister Mary to my party for him.   All all, she is  his sister.  But  she is such a wet blanket I’m afraid she’ll spoil it  for all my other guests.

TEXT: (TRANG):  Wet Blanket đôi khi không phải dùng để chỉ một người mà còn để chỉ một điều gì, chẳng hạn như thời tiết xấu khiến chương trình đi chơi của quý vị bị hỏng, như ta thấy trong thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE):  My friends and I were going to the beach this weekend for some sun and swimming.  But the weather forecast threw a wet blanket on our plans.  It says it’ll be rainy and chilly.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tôi và các bạn dự định đi ra bãi biển vào cuối tuần này để phơi nắng và tắm biển.  Nhưng dự báo thời tiết đã làm  hỏng chương trình của chúng tôi vì  cho biết rằng trời sẽ mưa và lạnh .

Những từ mới đáng chú ý là: Beach  đánh vần là B-E-A-C-H nghĩa là bãi biển, Forecast, F-O-R-E-C-A-S-T nghĩa là dự báo, và Chilly, C-H-I-L-L-Y nghĩa là lạnh lẽo.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  My friends and I were going to the beach this weekend for some sun and swimming.  But the weather forecast threw a wet blanket on our plans.  It says it’ll be rainy and chilly.

TEXT: (TRANG):  Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE):  The second idiom is “Security Blanket”, “Security Blanket”.

TEXT: (TRANG):  Security Blanket có một từ mới là Security, đánh vần là S-E-C-U-R-I-T-Y nghĩa là an toàn. Người Mỹ dùng  Security Blanket để chỉ một vật hay một nguời giúp cho mình có một cảm giác yên ổn, không sợ hãi gì cả.  Thành ngữ này xuất xứ từ một  truyện hoạt họa rất nổi tiếng của Mỹ, trong đó một cậu bé lúc nào cũng ôm một cái chăn để cảm thấy  yên lòng.  Trong thí dụ sau đây chị Pauline nói về một cậu bé như vậy:

VOICE: (PAULINE):   I was small for my age so I made friends with the biggest boy in my class.  He was my security blanket. None of the kids dared give me any trouble when he was around.

TEXT: (TRANG): Cậu bé nói: Người tôi nhỏ so với tuổi của tôi. Vì thế tôi làm  bạn với anh con trai lớn nhất trong lớp.  Anh ấy là người che chở tôi.  Không một đứa trẻ nào dám làm khó dễ với tôi mỗi khi anh ấy đứng gần tôi.

Một số từ mới là: Make Friends đánh vần là M-A-K-E và F-R-I-E-N-D-S nghĩa là làm bạn, kết thân, và  Dare D-A-R-E nghĩa là cả gan, táo bạo. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE):  I was small for my age so I made friends with the biggest boy in my class.  He was my security blanket. None of the kids dared give me any trouble when he was around.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE):  The third idiom is “Blanket  Drill”, “Blanket Drill”.

TEXT: (TRANG):  Blanket Drill có một từ mới là Drill, đánh vần là D-R-I-L-L nghĩa là tập luyện. Balnket Drill xuất xứ từ giới  quân đội là nơi mà binh sĩ phải tập luyện đủ mọi chuyện.  Có người nói đùa là ngủ cũng phải tập luyện nữa. Vì thế Blanket Drill  có nghĩa là đi ngủ.  Trong thí dụ sau  đây , các bạn anh Tom mời anh ấy đến một trụ sở  hội cựu chiến binh để uống bia và đánh cờ.  Anh Tom từ chối:

VOICE: (PAULINE):  Any other time I’d be happy to go out with you guys.  But it’s been a long hard day and I’m dog-tired. So I think I’ll just go back home and get in some extra blanket drill.

TEXT: (TRANG):  Anh Tom nói: Bất cứ lúc nào khác tôi cũng sẵn sàng đi chơi với các bạn. Nhưng tôi đã  làm việc cả một ngày dài và rất mệt mỏi.  Vì thế tôi  chỉ muốn về nhà và đi ngủ.

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là Dog-Tired đánh vần là D-O-G và T-I-R-E-D nghĩa là mệt mỏi hết sức.  Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Any other time I’d be happy to go out with you guys.  But it’s been a long hard day and I’m dog-tired. So I think I’ll just go back home and get in some extra blanket drill.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.  Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới.  Một là Wet Blanket nghĩa là một người hay một điều gì khiến nguời khác mất vui, hai là Security Blanket nghĩa là một  điều gì bảo đảm an toàn cho mình, và ba là Blanket Drill nghĩa là đi ngủ.  Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế  tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 5557   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.