Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


#57: To rock the boat, To hold water, To be left high and dry.Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài trước, chúng tôi đã đem đến quý vị một số thành ngữ liên quan tới đời sống trên biển cả. Bài học hôm nay gồm 3 thành ngữ mới cũng có liên hệ đến đời sống này. Đó là To Rock the Boat, To Hold Water, và To Be Left High and Dry. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ đó là To Rock the Boat, To Hold Water, và To Be Left High and Dry.

Chắc quý vị cũng biết là khi đi thuyềb người ta cần phải giư cho thuyền đi nthăng bằng êm ả. Nếu có một làn sóng to đánh vào, hay một người chạy nhảy trên thuyền thì con thuyền sẽ lắc lư và có thể chìm. Người Mỹ dùng thành ngữ To Rock the Boat để chỉ hành động làm cho thuyền lắc lư vậy. To Rock the Boat gồm có động từ To Rock, đánh vần là R-O-C-K, nghĩa là làm rung chuyển; và Boat, đánh vần là B-O-A-T, nghĩa là con thuyền. Ngày nay thành ngữ To Rock the Boat có nghĩa là làm đảo lộn một tình trạng ổn định. Những người Rock the Boat là những người gây khó khăn cho những ai sống yên ổn chung quanh họ. Trong thí dụ sau đây, một vị thống đốc của một bang ở Mỹ đang vận động tái tranh cử. Cố vấn hàng đầu của ông ta khuyên ông ta nên tránh đề cập đến một vấn đề gây tranh luân. Đó là vấn đề thuế má. AMERICAN VOICE: Governor, the state is running out of money, but let's not talk about raising taxes until the election is over. You'll just rock the boat and get the voters upset with you. TEXT: (TRANG): Ông cố vấn này nói như sau: Thưa thống đốc, bang nhà sắp cạn hết tiền, nhưng chúng ta đừng nên nói về vấn đề tăng thuế cho tới khi nào cuộc bầu cử kết thúc, Thống đốc chỉ gây ra tình trạng khó khăn và làm cho cử tri tức giận ông mà thôi.

Những chữ mới cần biết là: Governor, đánh vần lá G-O-V-E-R-N-O-R, nghĩa là thống đốc; State, đánh vần là S-T-A-T-E, nghĩa là tiểu bang; To Run Out, đánh vần là R-U-N và O-U-T, nghĩa là kiệt quệ hay là hết; và Upset, đánh vần là U-P-S-E-T, nghĩa là tức giận, bực mình. Bbây giờ mời quý vị nghe lại lời khuyên của ông cố vấn của thống đốc, và chú ý đến thành ngữ To Rock the Boat:

AMERICAN VOICE: Governor, the state is running out of money, but let's not talk about raising taxes until the election is over. You'll just rock the boat and get the voters upset with you.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ nhì trong bài học hôjm nay là To Hold Water, gồm có động từ To Hold, đánh vần là H-O-L-D, nghĩa là cầm hay giữ trong tay; và Water, đánh vần là W-A-T-E-R, nghĩa là nước. Thành ngữ To Hold Water có từ hơn 300 năm nay và được dùng để chỉ một cái nồi hay một cái bình giữ được nước mà không bị rỉ chảy ra ngoài. Dần dần nó có nghĩa là một điều gì tỏ ra đúng sau khi được cứu xét kỹ càng.

Ta hãy bàn về một phiên tòa xử một người bị buộc tội đánh cướp một cửa tiệm và bắn người bán hàng trong tiệm:

AMERICAN VOICE: The accused claimed he was out of town at the time of the murder. But his story did not hold water after the prosecutor showed a videotape of him pointing a gun at the victim.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Bị cáo quả quyết ràng anh ta không có mặt trong thành phố vào lúc xảy ra vụ giết người này, Nhung câu chuyện của anh ta không đứng vững được sau khi công tố viên cho chiếu một cuốn băng video cho thấy anh ta chĩa một khẩu súng vào nạn nhân.

Xin quý vị chú ý đến những chữ mới sau đây: To Accuse, đánh vần là A-C-C-U-S-E, nghĩa là tố cáo; Murder, đanh vần là M-U-R-D-E-R, nghĩa là giết người; Prosecutor, đánh vần là P-R-O-S-E-C-U-T-O-R, nghĩa là công tố viên; To Point, đánh vần là P-O-I-N-T, nghĩa là chĩa vào; G-U-N, đánh vần là G-U-N, nghĩa là cây súng; và Victim, đành vần là V-I-C-T-I-M, nghĩa là nạn nhân. Bây giờ ta hãy nghe lại vụ tòa xử một người về tội cướp của giết người, và để ý đến cách dùng thành ngữ To Hold Water:

AMERICAN VOICE: The accused claimed he was out of town at the time of the murder. But his story did not hold water after the prosecutor showed a videotape of him pointing a gun at the victim.

TEXT: (TRANG): Trong lúc quý vị ngồi trên thuyền thì một tai nạn xảy ra khiến chiếc thuyền bị mắc cạn trên một tảng đá hay một bãi cát. Khi thủy triều rụ xuống, chiếc thuyền bị mắc kẹt ở một chỗ cao và không có nước khiến cho quý vị không thể đi đâu được. Người Mỹ gọi tình trạng này là To Be Left High and Dry. Thành ngữ High and Dry gồm có chữ High, đánh vần là H-I-G-H, nghĩa là cao, và Dry, đánh vần là D-R-Y, nghĩa là khô. Ngày nay, To Be Left High and Dry có nghĩa là bị kẹt trong một hoành cảnh túng thiếu, khó khăn mà không ai giúp đở .Sau đây là câu chuyện vế anh Bill, một người không chịu lo lắng cho tương lai:

AMERICAN VOICE: Bill made good money but he spent every dollar he made. When he was killed in a car crash, his family was left high and dry with no insurance and not enough money to pay the rent.

TEXT:(TRANG): Người ta nói về anh Bill như sau: Anh Bill làm nhiều tiến nhưng lại chi tiêu hết số tiền mà anh kiếm được. Sau khi anh ta bị thiệt mạng trong một vụ đụng xe, gia đình anh ta rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, không có bảo hiểm và cũng không đủ tiền để trả tiền nhà.

Những chữ mới mà chúng ta cần biết là: To Make Money, đánh vần là M-A-K-E và M-O-N-E-Y, nghĩa là làm ra tiền, và trái nghĩa của nó là To Spend, đánh vần là S-P-E-N-D, nghĩa là tiêu tiền; Crash, đành vần là C-R-A-S-H, nghĩa là một vụ đụng xe; Insurance, đánh vần là I-N-S-U-R-A-N-C-E, nghĩa là bảo hiểm, và Rent, đánh vần là R-E-N-T, nghĩa là tiền thuê nhà. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu chuyện về gia đình anh Bill, và để ý đến cách dùng thành ngữ To Be Left High and Dry:

AMERICAN VOICE: Bill made good money but he spent every dollar he made. When he was killed in a car crash, his family was left high and dry with no insurance and not enough money to pay the rent.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Be Left High and Dry đã chấm dứt bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là To Rock the Boat, nghĩa là làm đảo lộn một tình trạng cân bằng; hai là To Hold Water, nghĩa là một cái gì tỏ ra đúng sau khi được cứu xét kỹ càng; và ba là To Be Left High and Dry, nghĩa là bị kẹt trong một hoàn cảnh túng thiếu. khó khăn không ai giúp đở. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính già và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 5901   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.