Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 158 - Anh Ngữ sinh động bài 158Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 158. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong phần đầu bài học, Larry Engleton, trong phần Mách giúp Văn hoá, nói rằng tìm hiểu lý do đằng sau lập trường của phe mà mình thương lượng giúp ta tìm ra thoả thuận. When we negotiate, it is helpful to understand the reasons behind the other person’s position. Reason=lý do; reasonable=hợp lý. That sounds reasonable=điều đó hữu lý. A solution=giải pháp; câu giải đáp; động từ to solve, to solve a problem=giải quyết một vấn đề khó khăn. A position=lập trường, ý, quan điểm, điều mình chọn.

The reasons behind the other person’s position.=lý do tại sao người kia giữ một lập trường. Seafood restaurant=nhà hàng bán đồ biển; Italian restaurant=nhà hàng bàn đồ ăn kiểu Ý, như spaghetti=bún có thịt viên và sốt cà chua; pizza=bánh mì mỏng nướng, ở trên mặt có nhân thịt, phó mát, nấm, dồi thái mỏng, v.v... Shrimp=tôm; lobster=tôm hùm. A solution that both can accept=một giải pháp cả hai bên đều chấp nhận [a win-win]. What we wanted was different, but once we understand why we wanted it, we’re closer to finding a solution.= Ðiều chúng ta muốn có thể khác nhau, nhưng một khi ta hiểu tại sao ta muốn điều đó, ta dễ tìm ra giải pháp hai bên đồng thuận. Nhận xét: dùng verb-ing sau closer to: closer to finding a solution. Nhớ cách đọc adjective “CLOSE” (gần): [klous]; còn verb CLOSE (đóng): [klouz].

Cut 1

Culture Tips: The Reasons behind a Position

Larry: Culture Tips

 This Culture Tip talks about reasons behind a position.

· a reason  lý do
· a solution giải pháp
· a position lập trường
 
 Eliz:  Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.
 
 Gary: Today, we’re going to talk more about negotiations.
 
  When you negotiate, it is very helpful to understand the reasons behind the other person’s position.
 
  If you understand why a person wants something, you can look for a solution that both of you can accept.
 
 Eliz: Can you give me an example?
 
 Gary: Well, for example, if I want to go to an Italian restaurant, and you want to go to a seafood restaurant, we are taking different positions.
 
 Eliz: Yes, we want to go to different restaurants.
 
 Gary: Right. But if the reason I want to go to an Italian restaurant is because I like spaghetti, you may know a seafood restaurant that has great spaghetti.
 
 Eliz: I see.
 
  And if I want to go to a seafood restaurant because I love shrimp, you may know an Italian restaurant that has shrimp.
 
 Gary: That’s right.
 
  What we wanted was different, but once we understand why we wanted it, we were closer to finding a solution.
 
 Eliz: Thanks, Gary! That was really interesting.
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation

Trong phần Language Focus sắp tới, ta nghe một câu rồi căn cứ vào ý nghĩa bài học, trả lời đúng hay sai, True or False. Nhận xét: Trong phần tới, quí vị sẽ nghe câu: “In a negotiation, what someone wants and why they want it are both important.”=Trong cuộc thương lượng, điều một người muốn và lý do người ta muốn đều quan trọng. Ðể ý đến nhóm chữ “what someone wants” [someone theo sau bởi động tự ở ngôi thứ ba số ít, wants], nhưng ở phần sau, “why they want” thì chủ từ “they” thay cho ‘someone” theo sau bởi động từ ở số nhiều. Khi ta nói, chữ someone hay everyone đôi khi theo sau bởi “they.” Khi ta viết, muốn cho đúng văn phạm, để tránh mâu thuẫn số ít số nhiều, thì cũng câu trên, thay vì dùng “they,” ta dùng “he or she” thay cho “someone”: “In a negotiation, what someone wants, and why he or she wants it are both important.” Hay ta có thể đổi “someone” thành “people” theo sau bởi “they”: “In a negotiation, what people want, and why they want it are both important.” 

 Cut 2

 Language Focus: True/False
 
 Larry:  True or False.
  
 Eliz:  In a negotiation, what someone wants and why they want it are both important.
  
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz:  True. If you understand the reasons behind the other person’s position, you can help everyone get what they want.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe một cuộc đàm thoại trong đó Ông Ira Cohen thuộc sản xuất đĩa hát Hippo Records đang thương lượng với Ms. Winnie Smith thuộc phân vụ mãi dịch của hãng bán xe hơi Smith Auto. Sales=thuộc về mãi vụ. Salespeople=nhân viên mãi vụ. Tương tự salesman, saleswoman, sales representative=nhân viên bán hàng. Four-door=có bốn cửa, có dấu nối giữa four và door vì chữ này dùng làm tĩnh từ kép. Steering wheel=vô lăng, tay lái. Power steering=tay lái (vô-lăng) nhẹ, tự động trở về vị trí cũ. Power brakes=bàn đạp thắng có ống tăng sức, khiến chân đạp thắng nhẹ. Dependability=sự đáng tin cậy. Dependable=đáng tin cậy. Durable=bền, xài lâu.
Cost=giá=price. Extras=những món thêm vào, optionals, người mua nếu muốn phải trả thêm, như Air-conditioning, máy lạnh, GPS, viết tắt từ chữ Global Positioning System, hệ thống định vị trí toàn cầu, tức là bản đồ chỉ đường tự động. I have to be honest with you=xin thưa thật với ông/bà là...A four-door car=xe bốn cửa; a two-door sedan=xe nhà hai cửa; hatchback=xe có cửa sau đuôi. Truck=xe vận tải, xe chở hàng.

 Cut 3

 Business Dialog: 
 
 Larry: Business Dialog
 
Ira Cohen of Hippo Records is negotiating with Winnie Smith of Smith Auto Sales. Ira Cohen thuộc hãng bán đĩa hát Hippo Records đang thương lượng với Winnie Smith thuộc hãng bán xe hơi Smith Auto Sales.
 
Hippo Records wants to buy ten cars for their sales people. Hipppo Records muốn mua mười chiếc xe cho nhân viên mãi dịch của hãng.
 
· a mid-size car:  xe cỡ trung bình.
· an economy car: xe nhỏ, loại tiết kiệm; còn gọi là small cars, hay compact cars; như Ford Focus, Honda Civic. Mid-size cars, xe cỡ vừa, như Honda Accord, Toyota Camry, Ford Taurus. Luxury cars, xe loại sang, như Lexus, Acura, Infinity, Mercedes, Cadillac.

That includes power steering and brakes, air conditioning and an FM/AM radio.  Power steering: tay lái, vô lăng tự động trả về; power brakes=thắng nhẹ; air conditioning=máy lạnh; AM/FM radio=ra-đi-ô AM/FM

We’d like to reduce our inventory.  Chúng tôi muốn giảm số xe tồn kho. Inventory nhấn mạnh vần đầu: INventory.

Eliz:  Let’s listen to today’s Business Dialog.

 Ira Cohen of Hippo Records is negotiating with Winnie Smith of Smith Auto Sales.

 Hippo Records wants to buy ten cars for their sales people.

SFX: office

Winnie: Let me say once again, we can sell you our four-door, mid-size car for thirteen thousand dollars.

 That includes power steering and brakes, air conditioning and an FM/AM radio.

Ira: That’s a good price, but I’m sorry. We don’t want a mid-size car.

 As I’ve said several times before, we want an economy car.

Winnie: Mr. Cohen, I understand your position.

 But as I’ve told you, we are selling the mid-size cars at a very low price!

 I don’t understand why you aren’t interested in them.

Ira: It’s because our primary concerns are dependability and costs.

 An economy car costs less to buy and to operate.

 And we don’t care about extras, like air conditioning.

Winnie: Mr. Cohen, I’m going to be very honest with you.

 Our mid-size cars are more dependable and more durable than the economy cars.

 In addition, we have a large supply, and we’d like to reduce our inventory.

 If you would buy ten cars, I would be willing to reduce the price even more.

 And I’m sure your salespeople would like the air conditioning.

Ira: Well... in that case, I might be interested.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, khi ta muốn người khác hiểu ý mình muốn, ta lập lại điều ta đã nói, tiếng Anh có chữ to reiterate. Có những nhóm chữ ta dùng như “Let me say once again,” xin cho tôi nhắc lại một lần nữa là… “As I’ve told you…” như tôi đã nói với ông. Model=kiểu xe.

Cut 4

Focus on Functions: Reiterating: lập lại điều đã nói (repeat something said).

Larry: Focus on Functions: Reiterating

Larry: Listen to these expressions.

Eliz: Let me say once again

 Let me say once again, we can sell you our mid-size model.

(pause)

Eliz: As I’ve said several times before

 As I’ve said several times before, we want an economy car.

(pause)

Eliz: As I’ve told you

 As I’ve told you, we are selling the cars at a very low price!

(pause)

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Gary chỉ cách lập lại—reiterating. Mục đích là để nói rõ lập trường của mình, tức là ý mình muốn gì. Trong phần này, ta nghe vài câu hay nhóm chữ hữu ích khi thương lượng. Ðó là câu, “Let me say once again...” xin thưa lại là…hay câu, “As I said several times before...” như tôi đã nhiều lần thưa với Ông/Bà là…Nhớ lại là Ông Cohen muốn mua 10 cái xe loại nhỏ, tiết kiệm, economy cars, không có tiện nghi hay phụ tùng thêm vào (extras) như air-conditioning, máy có bản đồ chỉ đường GPS. Ông cũng muốn xe đi bền và đỡ tốn tiền sửa hay tốn săng. Ms. Smith có nhiều loại xe hơi cỡ trung bình mid-sized cars; cô nói: Our mid-size cars are more dependable than economy cars, and we are selling them at a very low price. Loại xe cỡ trung bình của chúng tôi chạy tốt hơn xe loại nhỏ, và chúng tôi hiện bán với giá rất hạ. In addition, we have a large supply, and we’d like to reduce our inventory.=Hơn nữa, chúng tôi còn nhiều xe, và muốn giảm số xe tồn kho của chúng tôi. If you buy ten cars, I would be willing to reduce the price even more.=Nếu ông muốn mua 10 chiếc xe, tôi sẵn lòng giảm giá nữa.

Hai điểm chính--dependability (bền) và low cost (giá hạ)--là hai điểm Ông Cohen chấp nhận được. To reduce our inventory=giảm số xe tồn kho của chúng tôi. To reach an agreement=đạt tới một thoả thuận. Interests=điều quan tâm, điều chú ý. They finally reach an agreement where both of their interests are met=Cuối cùng họ đạt đến một thoả thuận mà mối quan tâm của cả hai bên đều được đáp ứng. Ðó là một trường hợp thương lượng mà cả hai bên chấp nhận. Quí vị còn nhớ chữ gì tả tình trạng này không?--A win-win solution!
 
Cut 5

Gary’s Tips: Reiterating (lập lại)

Larry: Gary’s Tips.

 Gary discusses how to repeat something that you said earlier.

UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about some expressions that are very useful in business discussions and negotiations.

 It is sometimes useful to repeat something that you said earlier.

 One expression you can use is “Let me say once again...” as in today’s Business Dialog.

Winnie: Let me say once again, we can sell you our four-door, mid-size car for thirteen thousand dollars.

 That includes power steering and brakes, air conditioning and an FM/AM radio.

Gary: Mr. Cohen doesn’t want to buy a mid-sized car.

 He reminds Ms. Smith of what he said earlier.

Ira: As I’ve said several times before, we want an economy car.

Winnie: Mr. Cohen, I understand your position.

 But as I’ve told you, we are selling the mid-size cars at a very low price!

Gary: Both sides are repeating their positions, and they do not seem close to agreement.

 Later they are able to reach agreement by recognizing that Mr. Cohen’s interests-- dependability and price --can be met by Ms. Smith’s mid-size cars.

 The mid-size cars are more dependable than the economy cars, and Ms. Smith offers to sell them for a very low price.

Winnie: Mr. Cohen, I’m going to be very honest with you.

 Our mid-sized cars are more dependable and more durable than the economy cars.

 In addition, we have a large supply, and we’d like to reduce our inventory.

 If you would buy ten cars, I would be willing to reduce the price even more.

 And I’m sure your salespeople would like the air conditioning.

Ira: Well... in that case, I might be interested.

Gary: In this Dialog, Mr. Cohen and Ms. Smith began by repeating their positions.

 They finally reach an agreement where both of their interests are met.

 This is an example of a successful negotiation.

 Thanks for joining us today for Gary’s Tips.

Eliz: Thanks Gary!

MUSIC

FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC
Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 158 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 6347   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.