Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 145 - Anh Ngữ sinh động bài 145Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 145. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong phần cuối bài trước, ông Gomez thấy Ông Blake hơi bất mãn vì Ông Chapman, người mà Ông  đã hẹn gặp, đi vắng. Ông Gomez lần đầu gặp thân chủ mới là Ông Blake. Mr. Gomez tried to make Mr. Blake feel more comfortable.=Ông Gomez cố làm cho ông Blake cảm thấy dễ chịu. He assured Mr. Blake that he knows Mr.Blake’s company and its products.= ông đoan chắc với ông Blake là Ông biết rõ hãng ông Blake và sản phẩm của hãng ông. Ông nói, “In the meantime, I’m quite familiar with International Robotics and your products,  and so I would like to work with you, if that would be all right? =Trong khi chờ ông Chapman về, tôi rất quen thuộc với hãng chế tạo người máy International Robotics  và sản phẩm của ông,  và như vậy tôi muốn làm việc cùng ông, nếu ông  không thấy có gì trở ngại  Sau đó, ông Gomez nói,  “You must be tired from your trip,” chắc ông mệt sau cuộc du hành. Và  Ông mời ông Blake, “Why don’t we go into the office  and sit down and relax  for a few minutes? And we  can get some coffee  or tea, if you’d like.’’ Nào chúng ta hãy vào văn phòng nghỉ vài phút cho thoải mái,  và uống cà phê hay trà, nếu ông thích. To relax=nghỉ ngơi cho thư giãn. Let’s stop work and relax for fifteen minutes.=hãy ngưng làm việc và nghỉ 15 phút cho thoải mái. The doctor told him to relax for a month before  going back to work.=bác sĩ bảo anh ta nghỉ ngơi một tháng trước khi trở lại làm việc. Trong phần tới,  quí vị ôn lại một mẩu đàm thoại, sau đó, trong phần Variations, quí vị nghe hai câu diễn tả cùng một ý.

Cut 1

[Review: Dialog

Gomez:  Uh, Mr. Chapman asked me to apologize to you. He was called out of town on a personal matter very suddenly. And he does assure me he is looking forward to meeting with you as soon as he gets back. 

Blake:  uh huh.

Gomez:   In the meantime, I’m quite familiar with International Robotics and your

   products, and so I’d like to work with you, if that would be all right.

Blake:   Okay, sure. And I  undersatnd about Mr. Chapman’s absence. It’s no problem.

Gomez:   Great. Uh, you must be tired from your trip. Why don’t we go into the office 
and sit down and relax for a few minutes…And we can get some coffee or tea,      if  you like. 

 Blake:    Okay, that sounds great.

Gomez:   Great.]
 Focus: Variations
 
 Larry: Variations. 
 
  Listen to these variations. 
 
 Eliz: You must be tired.
 
 Larry: You’re probably tired.
 
 (pause)
 
 Eliz: Why don’t we go into the office?
 
 Larry: Let’s go into the office.
 
 (pause)
 
 Eliz: We can get some coffee or tea, if you’d like.
 
 Larry: Would you like some coffee or tea?
 
 (pause)
 
 Eliz: Okay, that sounds great.
 
 Larry: Thanks.  I appreciate it.
 
 (pause)
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation

Trong phần tới, cô Elizabeth hỏi Ông Blake tại sao Ông hơi phật lòng  (upset).  Ông nói, Well, that was because I  didn’t know who Dave Gomez was.= ấy là vì tôi không biết Ông Dave Gomez là ai.  Low level manager=người quản lý ở cấp thấp. But later I found out that he was a Vice President of Federal Motors. =nhưng sau đó tôi  được biết là Ông ta là một Phó Chủ tịch công ty chế xe hơi Federal Motors. 

Cut 2

 Interview: Blake, first meeting with Gomez
 
 Larry: Interview
 
 Eliz: Mr. Blake, in our last interview, you said that you were a little disappointed.
 
 Blake: Well, that was because I didn’t realize who Dave Gomez was.
 
  I thought that he was a low level manager.
 
  I was afraid that Federal Motors wasn’t interested in our robots.
 
  But later I found out that he was a Vice President of Federal Motors.
 
 Eliz: So you felt better?
 
 Blake: Very much.
 
 Eliz: Mr. Blake, thank you for talking to me today.
 
 Blake: It’s always a pleasure.
 
 Eliz: Let’s take a short break.
 
 MUSIC
 
Vietnamese Explanation

Trong  phần tới, quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Sau khi nghe câu hỏi được lập lại, quí vị trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại. Ôn lại: To relax=nghỉ ngơi; sit down and relax=hãy ngồi nghỉ. The warm bath  relaxed  me.=sau khi tắm nước nóng xong, tôi thấy mình nhẹ nhõm. Danh từ: Relaxation=giải trí. I play golf for relaxation=tôi  chơi đánh gôn để giải trí.  Fishing is my favorite relaxation.=câu  cá là môn giải trí tôi ưa nhất.

 CUT 3

 Language Focus: Questions Based on FIB Dialog
 
 Larry: Questions.
 
 Larry: Listen to the question, then listen to the dialog.
 
 Eliz: What does Mr. Gomez do to make Mr. Blake feel more comfortable?
 
 (short pause)
 
 Gomez: Uh, you must be tired from your trip.
 
  Why don’t we go into the office and sit down and relax for a few minutes...
 
  And we can get some coffee or tea if you’d like?
 
 Blake: Okay, that sounds great.
 
 Gomez: Great.
 
 Eliz: What does Mr. Gomez do to make Mr. Blake feel more comfortable?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz: He invites him into the office and offers him coffee or tea.
 
 (short pause)
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation

Trong phần Mách Giúp Văn Hoá, Gary trả lời câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu gây một liên hệ tốt về thương mại?  How can we begin a good business relationship? First you need to make your visitors feel comfortable=trước hết bạn phải làm cho thân chủ cảm thấy thoải mái. Serious=nghiêm trang, quan trọng, nghiêm trọng. Don’t talk about serious business at first. =Thoạt tiên đừng bàn về chuyện quan trọng. Introduce everyone.=Hãy giới thiệu mọi người. Offer them some light refreshments.=mời họ uống đồ giải khát nhẹ. [non alcoholic  drinks.]  Begin small talk=bắt đầu hỏi thăm  qua loa, như hỏi về cuộc du hành của họ. 

Nếu  khách lần đầu tới New York, bạn có thể hỏi những câu như: How long was your trip to New York? Ông đi  mất  bao  lâu? Is this the first time you’ve been to our city? Có  phải đây là lần đầu Ông tới New York  không? How do you like New York?  Ông có thích thành phố  New York không? How do you  find  the city traffic? Ông thấy xe cộ ở New York thế nào? Have you been to New York before?  Ông đã tới New York lần nào chưa? To break the ice.=làm không khí bớt lạnh nhạt.  Cold, icy=lạnh nhạt.  Try to create a warm relationship by making your visitors feel comfortable=tạo liên hệ thân mật bằng cách làm cho khách cảm thấy thoải mái. Small talk=light conversation about  common, everyday things, hỏi thăm qua loa về chuyện thông thường hàng ngày [như thời tiết, cuộc du hành, cảm tưởng đầu tiên về nơi khách đến.] 

BREAK THE ICE: Vào mùa đông, băng đóng trên mặt hồ hay mặt sông, nên phải phá băng cho tàu có lối đi. Trong bài,  “break the ice” nghĩa là “vượt qua trở ngại ban đầu;  bắt đầu làm quen với nhau.” Lúc bắt đầu một cuộc họp gồm những người chưa quen nhau,  thường có không khí dè dặt, ngượng ngập nên phải có những câu hỏi thăm qua loa về thời tiết gọi là “small talk.” hay cùng uống đồ giải  khát  khiến cho mọi người thoải mái. Do đó mà có thành ngữ “break the ice”=giúp làm tan bầu không khí dè dặt ban đầu của những người chưa quen. An ice breaker=(1) tàu phá băng, (2) câu chuyện hỏi thăm, hay đồ giải khát làm bớt không khí dè dặt ban đầu. Nghĩa thứ 2 là nghĩa  trong bài. And everyone should sit down together and get to know each other=mọi người nên cùng ngồi xuống với nhau và làm quen với nhau.
 
 CUT 4
 
 Culture Tips: Beginning a Business Relationship
 
 Larry: Culture Tips
 
 This Culture Tip answers the question: “How can we begin a good business relationship?”
 
· light refreshments  đồ uống giải khát nhẹ [không có chất rượu]
· “breaking the ice” làm cho thoải mái, bớt vẻ e dè  ban đầu
 
 Eliz:  Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.
 
   Today, our e mail question is “We have some important American visitors coming to our office.”
 
  “How can we begin a good business relationship?”
 
 Gary: Well, first, you need to make your visitors feel comfortable.
 
 Eliz: What’s the best way to do that?
 
 Gary: Well, for example, don’t talk about serious business at first.
 
  Welcome them and introduce everyone in the group.
 
  You should then offer them some light refreshments.
 
 Eliz: Light?  Like coffee or a soft drink?
 
 Gary: Yes.  And everyone should sit down together to get to know each other.
 
  And at the beginning, “small talk” is very important.
 
  You might ask them how their trip was.
 
  Or you could say, “Is this the first time you’ve been in our city?”
 
 Eliz: This is sometimes called “breaking the ice.”
 
 Gary: Definitely.  When you first meet someone, the relationship can feel cold or “icy.”
 
  You try to create a warm relationship by making your visitors feel comfortable.
 
 Eliz: I understand.  Well, thanks for your information, Gary.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation

Trong  phần tới, quí vị nghe một câu rồi  tuỳ ý nghĩa trong bài mà trả lời “Ðúng” hay “Sai,” ‘‘True” or  “ False.”

 CUT 5

 Language Focus: True/False
 
 Larry:  True or False.
 
 
 Eliz:  Serious business talk is very useful at the beginning of a relationship.
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz:  False.  Small talk is better at first.
 
 Eliz:  “Breaking the ice” means helping people become more comfortable with each other.
  (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz:  True.  Small talk and light refreshments are good ways to break the ice at the beginning of a meeting.
  
 MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 145 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

 


Source: http://www.voanews.com
Views: 6212   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.