Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dynamic english 50 - Anh Ngữ sinh động bài 50Bấm vào đây để nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài thứ 50. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương-trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do you like your job? Bạn có thích việc mình làm không? Bài học hôm nay chú trọng về cách dùng tĩnh từ và trạng từ (adjectives and adverbs). Quí vị sẽ thăm cửa hàng quần áo của bà Maria Alvarez.

a store=cửa hàng
store manager=quản lý tiệm
clothing store=tiệm bán quần áo

Phân biệt cách đọc và cách dùng hai chữ cloth/clothes. Cloth=hàng vải hay lụa. A piece of cloth =một mảnh vải hay lụa; tương tự có chữ fabric, material. I need three yards of cloth = tôi cần ba thước anh hàng vải. [yard=0.944 meter]. Để chỉ một tu-sĩ, có chữ “man of the cloth.” Clothes=(số nhiều) quần áo; đồng nghĩa: clothing (nói chung, số ít)=quần áo. Còn có chữ garments cũng có nghĩa là quần áo.
I manage a clothing store=tôi làm quản lý một tiệm bán quần áo
I work ten hours a day=tôi làm việc 10 giờ mỗi ngày.
downtown=trung tâm thương mại trong thành phố hay tỉnh
a good salary=lương cao
a low salary=lương thấp
San Jose= tên thành phố ở California. [chữ Jose đọc là hô zê]
Where is it located? tiệm quần áo ở đâu?

MUSIC

CUT 1

Larry: Today’s unit is Do You Like Your Job? This program also focuses on jobs and family and how people feel about their work=chương trình này cũng chú-trọng về công việc và gia đình và thái độ đối với việc làm của họ. Quí vị cũng nghe phần phỏng vấn Maria Alvarez, làm quản lý một tiệm quần áo ở San Jose.

MUSIC

Kathy: Good morning, Max. How are you today?
Max: Not bad. How are you?
Kathy: I feel great. Our guest today is Maria Alvarez.
Max: From California?
Kathy: That’s right. She’s from San Jose, California.

Larry: Interview.

Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Maria Alvarez. Good morning, Maria.
Maria: Good morning, Kathy.
Kathy: Yes, welcome back to our show.
Maria: Thank you.
Kathy: I have a question for you.
Maria: Yes, what is it?
Kathy: Yes, what do you do?
Maria: I’m a store manager.
Kathy: A store manager?
Maria: Yes, that’s right. I manage a clothing store.
Kathy: Is it a large store?
Maria: Yes, it is.
Kathy: Where is it? Where it it located?
Maria: In San Jose. It’s in downtown San Jose.
Kathy: Is the clothing expensive?
Maria: No, not really.
Maria: Most of our clothes are not very expensive.
Kathy: Do you like your work?
Maria: Yes, I do. It’s a very good job.
Maria: I like it a lot.
Kathy: What about your salary?
Kathy: Do you have a good salary?
Mariua: It’s pretty high, but I work very hard.
Kathy: How many hours do you work?
Maria: I work about 10 hours a day.
Kathy: You do work hard!
Maria: Yes, but I love the work!
Kathy: Our guest is Maria Alvarez. We’ll talk after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi trả lời khi nghe tiếng chuông.

CUT 2

Language focus: Listen Q'A: Is it a large store?

Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.

Max: Maria works in a clothing store.Is it a large store?(ding)(pause for answer)
Max: Yes, it is.(short pause)
Max: It’s large.(short pause)
Max: The store sells clothing.Is the clothing expensive?(ding)(pause for answer)
Max: No, it’s not.(short pause)
Max: It’s not very expensive.(short pause)
Max: Maria is a store manager.Does she like her work?(ding)(pause for answer)
Max: Yes, she does.(short pause)
Max: She loves her work.(short pause)
Max: Does she work hard?(ding)(pause for answer)
Max: Yes, she does.(short pause)
Max: She works very hard.(short pause)
Max: Does she have a low salary?(ding)(pause for answer)
Max: No, she doesn’t.(short pause)
Max: She has a high salary.(short pause)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần sắp tới, quí vị nghe một mẩu điện đàm: có người từ bên ngoài hỏi về Maria Alvarez.

Divorced=đã ly-dị.
Maria Alvarez has three children=Maria Alvarez có ba con nhỏ.
How old are your children?= các cháu lên mấy?

CUT 3

Larry: Telephone.
Maria Alvarez is divorced and has three children.
Kathy: Our guest is Maria Alvarez. She’s a store manager from San Jose, California. Let’s take a phone call.
Male caller: Hello.
Kathy: Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Male caller: I’m calling from Jacksonville.
Kathy: In Florida?
Male caller: Yes, that’s right.
Kathy: Do you have a question for Maria?
Male caller: Yes, I do. Maria. Could you tell us about your family?
Maria: Well, I’m divorced, and I have three children.
Male caller: Do they live with you?
Maria: Yes, they do.
Male caller: What are their names?
Maria: Alma, Josh, and Ehren.
Male caller: Excuse me? Could you say that again?
Maria: Certainly, Alma...,Josh...and Ehren.
Male caller: Ehren? How do you spell Ehren?
Maria: It’s E-H-R-E-N.
Male caller: E-A-R-E-N?
Maria: No, E-H-R-E-N.
Male caller: Oh, I see. That’s a very pretty name.
Maria: Thank you.
Male caller: Is Ehren a boy or a girl?
Maria: She’s a girl.
Maria: My son’s name is Josh.
Male caller: I see.
Male caller: How old are your children?
Maria: Alma is twelve, Josh is seven, and Ehren is three.
Male caller: Twelve, seven and three.
Maria: That’s right.
Male caller: Thank you.
Maria: You’re very welcome. Kathy: Thanks for calling. Maria, thank you for being our guest.
Maria: It’s been my pleasure.
Kathy: I hope you can come back again.
Maria: I hope so too.
Kathy: Let’s take a short break.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe rồi lập lại theo nhịp.

MUSIC

CUT 4

Language focus: Jazz chant: Do you have any daughters?

Larry: Listen to the Jazz Chant.
Max: Do you have any children?
Maria: I have three. One, two, three. I have three.
Max: Do you have any daughters?
Maria: I have two.
Max: You have two?
Maria: Yes, I have two.
Max: Do you have any sons?
Maria: I have one.
Max: You have one?
Maria: Yes, I have one.
Larry: Now let’s chant.
Max: Do you have any children?
Maria: I have three. One, two, three. I have three.
Max: Do you have any daughters?
Maria: I have two.
Max: You have two?
Maria: Yes, I have two.
Max: Do you have any sons?
Maria: I have one.
Max: You have one?
Maria: Yes, I have one.

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp theo đây là phần Daily Dialog (Part 3) - Đàm thoại hàng ngày phần 3.

Sau phần nghe, quí vị nghe vàø lập lại. Chú thích: Trong phần này khi cô gái được hỏi lương có khá không, cô nói: “Awful! My pay is really low, three dollars an hour.” “Tệ lắm, lương tôi rất thấp, mỗi giờ ba mỹ kim.” Hiện thời tại District of Columbia, tức là Washington, D.C, lương giờ tối thiểu theo luật định là $6.15 một giờ. Lương giờ tối thiểu gọi là minimum wage.
Awe=sự kinh sợ.
The lazy boy stood in awe of his stern teacher=đứa học trò lười sợ khi đứng trước ông thầây giáo nghiêm.
Awful=terrible=very bad=rất tệ
nhưng awesome(adj.)=wonderful, excellent= rất tốt.
Hamburger=thịt bò nghiền nướng hay rán; chữ hamburger bắt nguồn từ chữ hamburg steak, gốc từ chữ Hamburg là tên hải cảng ở phía tây bắc nước Đức.

MUSIC

CUT 5

Larry: Daily Dialog. How’s your job?
Larry: Listen to the conversation.
Boy: Hi, Sis. How’s your new job?(short pause)
Girl: I hate it!(short pause)
Boy: Is it that bad?(short pause)
Girl: It’s terrible!(short pause)
Boy: Oh, that’s too bad.(short pause)
Boy: What do you do?(short pause)
Girl: I made hamburgers all day!(short pause)
Boy: Do you work hard?(short pause)
Girl: Yes, I work very hard. And it’s boring, boring, boring!(short pause)
Boy: Really? How’s the pay? Girl: Awful! My pay is really low.(short pause)
Boy: How much do you get?(short pause)
Girl: Three dollars an hour.(short pause)
Boy: That is low!(short pause)

Larry: Listen and repeat.

Boy: How’s the pay?(Pause for repeat)
Girl: Awful! My pay is really low.(pause for repeat)
Boy: How much do you get?(pause for repeat)
Girl: Three dollars an hour.(pause for repeat)
Boy: That is low!(short pause)(pause for repeat)

MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Quí vị vừa học xong bài 50 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.


Source: http://www.voanews.com
Views: 8797   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.