Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Sending reservation and deposit - Gửi thư đăng ký chổ và đặt tiền cọcSea-Isle Motel
street address
city, state ZIP

Dear Sea-Isle,

Thank you for your prompt response to my inquiry for a brochure and rate schedule. We'd like to reserve an ocean-view room for one week beginning Saturday, June 20.
As I had mentioned, we're a party of five, including three children, ages 8 through 12. I understand that the weekly rate for an ocean-view room plus one rollaway bed is $400. I'm enclosing, as requested, a $100 check as a deposit.
We'll be looking forward to seeing you around mid-afternoon on Saturday, June 20.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Khách sạn Sea-Isle
Địa chỉ đường phố
Mã số thành phố, bang

Thưa khách sạn Sea-Isle,

Xin cám ơn quý ngài về việc trả lời mau chóng yêu cầu của chúng tôi xin một cuốn sách hướng dẫn du lịch và bảng biểu giá.
Tôi muốn đăng ký trước một căn phòng nhìn ra biển trong vòng một tuần bắt đầu từ thứ bảy 20/6.
Như tôi đã đề cập đến trước đây, chúng tôi gồm 5 người, kể cả 3 đứa nhỏ, tuổi từ 8-12. Tôi biết rằng giá thuê một căn phòng nhìn ra biển cộng thêm chiếc nôi trong vòng một tuần lễ là 400 đô-la. Theo yêu cầu, tôi gửi theo đây tấm ngân phiếu 100 đô-la coi như là đặt cọc.
Chúng tôi sẽ rất nóng lòng được gặp ông vào khoảng giữa trưa ngày thứ bảy, ngày 20-6.

Cám ơn,
Views: 16395   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.