Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Notifying utility of move - Thông báo cho công ty dịch vụ công cộng về việc chuyển nhàDear Gas Company,

On May 1, I will be moving to 2163 Cedar Street in Devonshire. Please arrange to turn on the gas the day before I arrive.
I will be using the following gas-operated equipment and appliances: range, wall oven, water heater and furnace.
The key to the house can be obtained from Jones & Jones Realtors.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Gửi công ty khí đốt.

Vào ngày mồng 1/5, tôi sẽ chuyển nhà đến số 2163 đường Cedar ở phố Devonshire. Làm ơn sắp đặt đường dẫn khí đốt trước 1 hôm ngày tôi đến.
Tôi sẽ sử dụng dụng cụ và trang thiết bị xài ga theo sau: lò, bếp lò trong tường, máy đun nước và bếp nung.
Chìa khoá căn nhà sẽ được công ty Jones & Jones Realtores giao.

Cám ơn
Views: 11617   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.