Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Asking a favor - Một yêu cầuDear Mr. Charles,

You may remember the day several weeks ago when I asked you to take down the wind chimes on your porch. Your bedrooms are at the front of your house and ours are at the back, so I realize that you probably aren’t aware of how disturbing these chimes can be during the night.
Since my wife is in poor health and needs her sleep, I’d especially appreciate your doing something about this noise. Thanks in advance for your cooperation.

Yours truly,

Bài dịch mang tính tham khảo

Ông Charles thân mến,

Hẳn ông còn nhớ có dịp tôi đã yêu cầu ông dỡ bỏ cái chuông ở cổng trước nhà ông cách đây vài tuần. Phòng ngủ nhà ông nằm phía trước nhà, còn phòng ngủ nhà tôi thì ở phía sau. Do vậy tôi nghĩ là có lẽ ông không biết rằng chiếc chuông ấy đã quấy rối giấc ngủ của chúng tôi cả đêm như thế nào.
Bởi lẽ bà nhà tôi ốm đau và cần ngủ nhiều, nên tôi khẩn thiết yêu cầu ông có biện pháp thích hợp với tiếng ồn này. Gửi lời cám ơn ông trước.

Thân chào,

Views: 13535   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.