Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Dotting the eyes of the dragon !!! - Điểm mắt rồng !!!Kelly: We've just had one of the best Chinese New Year celebrations. We've had in our town, don't you think ?
Martin: Yes, we've had more events than ever before.
Kelly: The dragon dance in the town square was really spectacular.
Martin: It was. I got a really good shot of the mayor kicking off proceedings by dotting the eyes of the dragon.
Kelly: And there were so many different parades and performers. Did you see the jugglers ?
Martin: Yes I did. They were great. And the firecrackers were really loud. I nearly jumped out of my skin when they were first let off.

Bài dịch mang tính tham khảo

Kelly : Chúng ta vừa có một trong những buổi lễ kỷ niệm năm mới theo kiểu Trung Quốc vui nhất từ trước đến nay . Và chúng ta lại được thấy nó ở ngay trong thị trấn của chúng ta , anh có nghĩ thế không ?
Martin : Ừ , trước đây chúng ta đã có nhiều sự kiện hơn bất cứ thời điểm nào trước đây .
Kelly : Điệu múa lân ở quảng trường thật là đáng kinh ngạc .
Martin : Ừ đúng thế thật . Anh đã chụp được một bức ảnh thực sự đẹp của ông thị trưởng đang bắt đầu tiến lên điểm mắt cho con rồng .
Kelly : Và có khá nhiều cuộc diễu hành và những người biểu diễn khác nhau . Anh có thấy những diễn viên tung hứng không ?
Martin : Có , anh có thấy . Họ thật là tuyệt . Và pháo nổ thật là lớn . Anh gần như giật bắn mình khi có tiếng pháo đầu tiên .Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7904   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.