Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


You've excelled yourself !!! - Bạn đã làm tốt hơn khả năng của mình !!!Al: That was an absolutely delicious meal.
Isabel: I'm glad you enjoyed it. It's a recipe I haven't tried before.
Al: Your cooking is always superb but this time you've excelled yourself.
Isabel: Sounds like you want to get something out of me.
Al: Don't be suspicious, I really meant it.
Isabel: Well, they always say that the way to a man's heart is through his stomach.

Bài dịch mang tính tham khảo

Al: Đó quả thực là một bữa ăn ngon miệng.
Isabel: Tôi rất vui vì anh đã thích nó. Đó là 1 công thức nấu ăn tôi chưa từng thử trước đây.
Al: Bạn nấu ăn lúc nào cũng tuyệt nhưng lần này thì bạn còn làm tuyệt hơn cả khả năng của bạn nữa .
Isabel: Có vẻ như là anh đang muốn lấy cái gì đó của tôi
Al: Đừng nghi ngờ thế chứ, tôi thực sự khen mà.
Isabel: Ừ, người ta luôn nói rằng con đường tới trái tim của người đàn ông là qua dạ dày của anh ta .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 5241   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.