Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Your work is absolutely first-class !!! - Công việc của anh chắc chắn là tốt hơn cả !!!Greg: Do come in and sit down. How are you ?
Heather: I'm fine, thanks. Have you had a chance to look at my proposal ?
Greg: Yes, I have, that's what I mainly want to talk about.
Heather: I wasn't sure whether it was exactly the kind of thing you wanted.
Greg: Oh, have no worries. It's precisely what we need and your work is absolutely first-class.
Heather: Well, I must say that's a great relief.

Bài dịch mang tính tham khảo

Greg : Hãy vào đây và ngồi xuống . Anh có khoẻ không?
Heather : Tôi khoẻ , cảm ơn ông . Liệu có cơ hội nào để ông để ý đến đề xuất của tôi không ?
Greg : Ừ , có . Đó là những gì mà tôi chính thức muốn nói chuyện với anh lúc này .
Heather : Tôi đã không chắc rằng nó có đích thực là điều ông muốn không vậy ?
Greg : Ồ , đừng lo lắng . Đó chính xác là những gì chúng ta cần và công việc anh làm chắc chắn là tốt hơn cả .
Heather : À , tôi phải nói rằng đó là một sự trợ giúp tuyệt vời .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7839   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.