Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Don't be so pessimistic !!! - Đừng quá bi quan như thế !!!Noah: That history exam was really awful. My worst so far.
Saskia: Was it really so bad ?
Noah: Yes it was. Only a couple of the topics which I reviewed for the exam came up.
Saskia: That was really bad luck. Do you think you managed to do enough to pass ?
Noah: No, I think I'll definitely fail that exam.
Saskia: Oh, come on, don't be so pessimistic.

Bài dịch mang tính tham khảo

Noah : Kỳ thi lịch sử đó thật là kinh khủng . Chẳng thể tồi tệ hơn được nữa .
Saskia: Nó thực sự tệ đến thế sao ?
Noah : Đúng thế . Tôi chỉ ôn được hai chủ đề khi kỳ thi tới .
Saskia: Thật là xui xẻo . Bạn có nghĩ là bạn xoay sở đủ để vượt qua nó không ?
Noah : Không , tôi chắc chắn là tôi sẽ trượt kỳ thi đó .
Saskia: Ồ , thôi mà , đừng quá bi quan như thế chứ .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8676   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.