Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Any idea why they were stalling ? - Lý do nào khiến họ trì hoãn?Warren: How did your business trip go ? It was your first one overseas, right ?
Yoko: Well, I came back with mixed results. We got some business but we didn't get the big deal we were expecting.
Warren: That was going to be with the Savory Corporation, wasn't it ?
Yoko: That's right. It was frustrating. We seemed to be making good progress in the negotiation and then they began to stall.
Warren: Any idea why they were stalling ?
Yoko: We weren't sure, but I've since learned that our biggest competitor was there at the same time as we were.
Warren: Maybe they were talking to them the same time as negotiating with you.
Yoko: I think that's pretty likely.

Bài dịch mang tính tham khảo

Warren : Chuyến công tác của anh thế nào ? Đó là chuyến xuất ngoại đầu tiên đúng không ?
Yoko : À , tôi trở về với một đống kết quả rối tinh lên . Chúng tôi có một số thương vụ nhưng không lớn như chúng tôi mong đợi.
Warren : Có phải là hợp tác với công ty Savory không ?
Yoko : Đúng rồi . Thật là nản . Chúng tôi có vẻ như đã có một bước tiến tốt trong thương lượng và sau đó họ bắt đầu trì hoãn .
Warren : Có biết lý do nào khiến họ trì hoãn không?
Yoko : Chúng tôi đã không chắc lắm , nhưng chúng tôi vừa mới biết rằng đối thủ lớn nhất của chúng tôi cũng ở đó lúc ấy .
Warren : Có lẽ họ đã nói chuyện với bọn kia cùng lúc đàm phán với các anh .
Yoko : Tôi nghĩ đúng là như vậy .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8164   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.