Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I couldn't help it !!! - Tôi không thể không làm điều đó !!!Daryl: I am upset. Somebody told my boss I have a part-time job.
Smith: And he doesn't like that ?
Daryl: No, he doesn't. He thinks that I am too tired to work.
Smith: I am sorry. I have to admit I told him.
Daryl: You told him ? Why ?
Smith: I couldn't help it. He asked me point-blank.


Bài dịch mang tính tham khảo

Daryl : Tôi đang buồn đây . Ai đấy đã nói cho ông chủ tôi là tôi có việc làm thêm .
Smith : Và ông ấy không thích điều đó ?
Daryl : Ừ , ông ấy không thích . ông ấy nghĩ tôi đã làm việc mệt mỏi lắm .
Smith : Tôi xin lỗi . Tôi phải thú thực là tôi đã kể với ông ấy .
Daryl : Anh kể ư ? Sao lại thế ?
Smith : Tôi không thể làm khác được . Ông ấy đã hỏi tôi một cách thẳng thừng .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8570   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.