Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


You have an iron stomach. - Em có một cái dạ dày bằng kim loạiStoryline: Mike doesn't feel well after eating lunch in a restaurant. He is suspicious tha the food he ate at lunch might have made him sick.

Jenny: What's going on? You don't look so hot!
Mike: I have a stomachache. I think I got some bad food at lunch today.
Jenny: Really? But we ate at the same place. How come my stomach is fine?
Mike: You have an iron stomach! My stomach, on the other hand, isn't as strong.
Jenny: So what should we do now?
Mike: I've got to find a restroom - and quick! I think I've got the royal runs.


Bài dịch mang tính tham khảo

Mike cảm thấy không được khoẻ sau khi dùng bữa trưa ở nhà hàng . Anh ấy nghi ngờ rằng thức ăn mà anh ấy đã dùng trong bữa trưa có thể đã làm cho anh ấy như thế .

Jenny : Có chuyện gì vậy ? Trông anh có vẻ không được khoẻ !
Mike : Anh bị đau bụng . Anh nghĩ anh đã dùng một vài đồ ăn không tốt vào trưa nay .
Jenny : Vậy sao ? Nhưng chúng ta cùng ăn ở một nơi . Sao mà dạ dày của em vẫn tốt nhỉ ?
Mike : Em có một cái dạ dày bằng kim loại . Dạ dày của anh , không được khoẻ mạnh như thế .
Jenny : Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ ?
Mike : Anh phải tìm một cái nhà vệ sinh thật nhanh thôi ! Anh bị Tào Tháo đuổi rồi .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7643   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.