Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


You look run down! - Trông anh tệ quáStoryline: Alicia is concerned that her colleague Brian is still very sick . So she suggests he should go home and take a rest .

Alicia: You look run down, Brian.
Brian: Yeah. I've been feeling under the weather recently. I caught a bad cold last week, and I still haven't gotten over it.
Alicia: Well, you wanna take sick leave? All you need now is a good, long rest.
Brian: I guess so. Even though I seem to be over the worst of it, I don't want to give the bug to anyone in the office.
Alicia: Yup. Better not.

Bài dịch mang tính tham khảo

Alicia lo lắng rằng người bạn đồng nghiệp Brian vẫn còn rất ốm . Vì thế cô ấy gợi ý cho anh ta nên về nhà và nghỉ ngơi .
Alicia : Trông anh tệ quá , Brian .
Brian : Ừ , tôi cũng mới cảm thấy không được khoẻ thôi.
Tôi bị cảm lạnh tuần trước và vẫn còn chưa khỏi .
Alicia : À , anh muốn khỏi ốm đúng không ? Tất cả những gì anh cần là một sự nghỉ ngơi tốt và đủ dài .
Brian : Tôi cũng đoán vậy . Mặc dù có vẻ tôi đã qua thời kỳ xấu nhất của nó , nhưng tôi không muốn làm ai trong văn phòng thấy khó chịu .
Alicia : Đúng thế . Tốt hơn là không nên .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 7818   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.