Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Arriving At A Restaurant - Đến nhà hàngA: Good evening, Sir.
B: Good evening. A table for two, please.
A: Do you have a reservation?
B: No we haven't.
A: One minute please sir....This way, please.
B: Thank you.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Chào ngài .
B : Xin chào . Làm ơn sắp cho tôi một bàn hai người .
A : Ngài có đặt trước không ạ ?
B : Không , chúng tôi chưa .
A : Một phút thôi , thưa ngài ... Xin mời đi lối này.
B : Cảm ơn .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 13043   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.