Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Inviting People For A Meal 1 - Mời ai đó dùng bữa 1A: Hi Chris. Do you fancy going for lunch?
B: Yeah, why not?
A: Shall we say twelve thirty?
B: Alright, see you then.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Chào Chris . Cô có nhã hứng đi ăn trưa không ?
B : Ừ , sao lại không chứ ?
A : Mười hai rưỡi nhé ?
B : Được , hẹn anh lúc đó .


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 14589   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.