Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Something might have come up. - Điều gì đó đáng nhẽ ra phải đến.Rose dropped a stack of plates on the floor because they were too slippery. Her boss, Arthur, wasn't at all happy....

Arthur: What was that terrible noise?
Rose: I'm sorry. I just dropped a stack of plates.
Arthur: Were you hurt?
Rose: Fortunately, no. But I'm terribly sorry.
Arthur: I'm glad you're not hurt, but why did you drop the plates?
Rose: I couldn't help it. The plates were too greasy and slippery.
Arthur: You've got to be careful next time!
Rose: I will. I will. Trust me!

Bài dịch mang tính tham khảo

Rose đánh rơi chồng đĩa xuống sàn bởi vì chúng quá trơn. Ông chủ của cô ta, ông Arthur hoàn toàn không hài lòng...

Arthur: Tiếng ồn kinh khủng gì thế?
Rose : Tôi xin lỗi. Tôi vừa đánh rơi chồng đĩa.
Arthur: Cô có bị đau không?
Rose : May mắn là không thưa ông. Nhưng tôi vô cùng xin lỗi.
Arthur: Tôi mừng là cô không sao, nhưng tại sao cô lại đánh rơi mấy cái đĩa đó?
Rose : Tôi không ngăn được. Những cái đĩa trơn tuột và thật khó giữ.
Arthur: Lần sau cô phải cẩn thận hơn đấy !
Rose : Sẽ như vậy thưa ông, hãy tin ở tôi !


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 8451   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.