Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


I'm ready for a lift. - Mình đã sẵn sàng cho một sự thay đổi.In her mid-forties, Connie is becoming more and more concerned about wrinkles in her face. She wants to have plastic surgery to wipe out tired feelings. Her friend, Liz, on the other hand, is kind of reserved about it....

Connie: Do you know anyone who's had plastic surgery?
Liz: You mean like a breast enlargement? I don't think that's really necessary. That's not the way a woman should stay attractive.
Connie: Why not? Why can't we go back to the way things were?
Liz: Because! I don't know! But, Connie, you wouldn't do that, would you?
Connie: Darned right I would!
Liz: Maybe make-up would be enough?
Connie: Come on, Liz. Be open-minded! Look at my eyes! They're puffy. And my eyebags, they're dark and loose and full of lines and circles. I really hope surgery can wipe out the tired feelings.
Liz: But what would other people think?
Connie: I don't care what other people think. I'm ready for a lift.

Bài dịch mang tính tham khảo

Ở giữa những năm bốn mươi tuổi, Connie càng lúc càng để tâm đến mấy nếp nhăn trên mặt. Cô ấy muốn đi phẫu thuật thẩm mĩ để xoá đi những dấu hiệu của sự lão hoá ấy. Bạn của cô ta, Liz, thì lại dè dặt về chuyện này...

Connie : Cậu có quen ai đã từng phẫu thuật thẩm mĩ không?

Liz: Ý cậu là nâng ngực á? Tớ không nghĩ điều đó cần thiết. Chẳng cần thế thì phụ nữ vẫn đủ hấp dẫn.

Connie : Sao lại không? Tại sao chúng ta không thể trả lại cho nó cái vẻ nó vốn đã có?

Liz : Bởi vì ! Tớ không biết ! Nhưng,Connie, Cậu sẽ không làm thế chứ, đúng không nào?

Connie : Cứ kệ tớ đi !

Liz : Trang điểm là đủ rồi mà, đúng không?

Connie : Thôi nào Liz. Đừng thành kiến như thế chứ !
Nhìn mắt tớ này ! Nó sưng phồng lên. Và cả quầng thâm nữa, chúng tối thâm, lùng nhùng, và đầy những nếp nhăn.

Liz : Nhưng người ta sẽ nghĩ gì?

Connie : Tớ không quan tâm. Tớ đã sẵn sàng cho một sự thay đổi.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 11303   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.