Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Don't forget to drop me a line! - Đừng quên nhắn tin cho tôi!Ryan finds a new job in New York and is about to move there. He doesn't want his friendship with Adriana to drift apart. He wants to keep in touch.

Adriana: I heard you're moving to New York.
Ryan: Yes. I've got an offer in upstate New York.
Adriana: Oh, that's great! But I'm going to miss you.
Ryan: Me, too. Let's keep in touch.
Adriana: Yeah. Don't forget to drop me a line when you settle down.
Ryan: Trust me. I won't. I'll keep you posted.
Adriana: You have my address?
Ryan: Well, I have your e-mail address.
Adriana: All right! I look forward to hearing from you soon. Good luck!

Bài dịch mang tính tham khảo

Ryan đang tìm một công việc mới ở New York và định chuyển lên đó sống.Anh ấy không muốn tình bạn của mình và Adriana bị chia cắt.Anh ta muốn giữ liên lạc.

Adriana : Tớ nghe nói cậu sắp chuyển đến New York.
Ryan :Ừ, tớ vừa có một lời đề nghị ở vùng ngoai thành New York.
Adriana : Thế thì tuyệt quá! Nhưng tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.
Ryan : Tớ cũng vậy.Bọn mình giữ liên lạc nhé!
Adriana : Phải rồi.Đừng quên nhắn cho tớ vài dòng khi cậu đã ổn định.
Ryan : Cứ tin ở tớ.Tớ sẽ không quên đâu.Tớ sẽ gửi thư cho cậu.
Adriana : Cậu có địa chỉ của tớ không?
Ryan : À thì tớ có địa chỉ thư điện tử của cậu.
Adriana :Tốt rồi .Tớ đợi tin cậu nhé. Chúc may mắn!


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 23545   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.