Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ
 


Formal Greetings - Nghi thức chào hỏiA: Good Morning.
B: Good Morning.
A: How are you?
B: Fine, thanks.

Bài dịch mang tính tham khảo

A : Chào buổi sáng.
B : Chào buổi sáng.
A : Anh thế nào?
B : Tôi khoẻ , cảm ơn.


Nghe           

Bấm vào đây để download phần âm thanh.
Views: 31968   
            
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.