Today ESL

Xem Video Online

  Home - Forum - Vocabularies - Exercises - English Games - Collection - Verbs - SearchMy Account - Contact

Trang nhà - Diễn đàn - Từ vựng - Bài tập - Trò chơi - Sưu tầm - Động Từ - Tìm- Thành viên - Liên hệ

Vocabularies >> Nguyên liệu, gia vị
Nguyên liệu 7


 
Crabmeat.jpg
Crabmeat
Goat_meat.jpg
Goat meat
Ground_Turkey.jpg
Ground Turkey
Venison.jpg
Venison
 
chicken_thigh.jpg
chicken thigh
Tiny_shrimp.jpg
Tiny shrimp
Chicken_Egg.jpg
Chicken Egg
Duck_Egg.jpg
Duck Egg
 
Tripe.jpg
Tripe
Turtle_dove.jpg
Turtle dove
Frog_legs.jpg
Frog legs
Chicken_drumstick.jpg
Chicken drumstick
 
Lima_bean.jpg
Lima bean
Wingbean.jpg
Wingbean
Barbel.jpg
Barbel
Corn_on_the_cob.jpg
Corn on the cob
 
Biltong.jpg
Biltong

        Category:   
 

Liên kết - Giúp đỡĐiều lệ - Liên hệ

Links - FAQ - Term of Use - Privacy Policy - Contact

tieng anh - hoc tieng anh - ngoai ngu - bai tap tieng anh - van pham - luyen thi toefl

Copyright 2013 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved.